Pressmeddelanden

Ortivus målsättning är en organisk tillväxt på i genomsnitt 15% årligen med bibehållen lönsamhet för
Läs mer
Region Kronoberg arbetar just nu med en omställning till god och nära vård. En satsning
Läs mer
Ortivus har nu tillstånd att marknadsföra och sälja MobiMed på den Nyazeeländska marknaden.
Läs mer
Tidigare kallelse har felaktigheter i dagordningens numrering varför den härmed ersätts med en korrigerad numrering.
Läs mer
______________________________________________________________________
Läs mer
Ortivus AB publicerar årsredovisningen för 2021: - Ortivus etablerar sig på nya marknader och driftsätter
Läs mer
Ortivus har, som tidigare meddelats, tilldelats ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Skånes
Läs mer
Ortivus har rekryterat Viveka Hiort av Ornäs som ny Chief Financial Officer och som medlem
Läs mer
Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Skånes ambulansverksamhet. Kontraktet gäller
Läs mer
Ortivus etablerar sig på nya marknader
Läs mer

Prenumerera på finansiell information