Prehospital vård

Vi stödjer specialister

MobiMed har använts i prehospitalvården i över 30 år och är idag en ledande lösning. Med MobiMed kan vårdpersonal övervaka viktiga parametrar och ha tillgång till avancerade patientjournalfunktioner och beslutsstödslösningar redan på incidentplatsen eller i ambulansen. Något som underlättar och gör det säkrare att fatta kliniska beslut. Systemet är modulärt och kan enkelt anpassas till olika arbetsflöden och organisationens olika behov.

Bild på MobiMed monitor stående på marken medan ambulanspersonal arbetar

Primärvård

Framtidens lösning får god och nära vård är redan här!

MobiMed har nu anpassats för användning inom primärvården för att kunna erbjuda patienter en bättre och säkrare vård och samtidigt spara tid och resurser. Med MobiMed kan en sjuksköterska mäta EKG och vitala parametrar hemma hos en patient, medan läkare och andra experter på avstånd kan granska patientdata i realtid och göra bedömningar. Med MobiMed kan en stor del av undersökningen äga rum på distans och onödiga sjukhustransporter kan därför undvikas.

Sjuksköterska i hemmet med MobiMed monitor som visar en patient de vitala värdena

Sjukhusvård

EN MOBIL ÖVERVAKNINGSLÖSNING FÖR SJUKHUSENS HJÄRTAVDELNINGAR

CoroNet är en mobil övervakningslösning där patienten rör sig fritt under säker övervakning och där personalen tar del av övervakningsinformation när de behöver det, där de behöver det.

MobiMed med en mobil övervakningslösning för sjukhusens hjärtavdelningar

Allmän säkerhet

HJÄRTSTARTARE FÖR ALLMÄN SÄKERHET

Ortivus erbjuder användarvänliga och konkurrenskraftiga Automatiska Externa Defibrillatorer för allmän säkerhet. MobiMed Life, en del av MobiMed, är en fristående defibrilleringslösning som kan anpassas efter organisationens behov.

Hjärtstartare från Ortivus för allmän säkerhet. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst när som helst. Var förbered genom att skaffa en hjärtstartare