Reidar Gårdebäck is the CEO of Ortivus

Reidar Gårdebäck
VD

Anställd: 2019
Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH.
Erfarenhet: Över 25 års erfarenhet på från internationella medicinteknik bolag. Mer än 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring på ledande positioner med fokus på upphandlingar och genomförande av organisationsförändringar samt anpassningar för etablering inom nya marknadssegment.


Aktieinnehav: 250 000 B-aktier samt 400 000 köpoptioner utställda av enskilda aktieägare

bg_image

Fredrik Hovbäck
Ekonomichef

Anställd: 2020, Tillträde: 7 sep
Utbildning: Fil. Kand. i Företagsekonomi, Mälardalens Högskola.
Erfarenhet: Över 10 års erfarenhet som Business Controller på flera olika bolag, senast Nestlé Health Science.


Aktieinnehav: 0.

Elias Obaid
Kund- och försäljningschef

Anställd: 2014
Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning medicinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet: Flerårig erfarenhet från projektledning, leverans och försäljning, senast Maquet Critical Care AB.


Aktieinnehav: 0.

Magnus Mårtensson
Produktchef

Anställd: 2019
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, KTH.
Erfarenhet: Över 14 års erfarenhet av medicinteknik, fyra år på Karolinska Universitetssjukhuset och senast GE Healthcare, med fokus på forskning och utveckling samt ledande kommersiella roller.


Aktieinnehav: 0.

bg_image

Mehrdad Rastju
Leveranschef

Anställd: 2020
Utbildning: MSc Datavetenskap, KTH
Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet som projektledare och programchef inom IT med goda meriter från flera lyckade projekt inom olika verksamhetsområden. Har tidigare arbetat på bolag som Capgemini, Unibet, Assemblin och senast som senior projektledare på Iver Sverige.

 


Aktieinnehav: 0.

Mario Melki
Supportchef

Anställd: 2019
Utbildning: Tekniskt gymnasium inriktning IT och nätverk, Skövde.
Erfarenhet: Över 10 års erfarenhet av kundtjänst- samt supportverksamhet inom IT- och telekomsektorn.

 


Aktieinnehav: 0.

Ortivus kombinerar expertkunskaper inom medicinsk teknik med klinisk expertis med trådlös kommunikation och IT för att leverera lösningar till kunder över hela världen.

Vi rekryterar och anlitar talanger som inspireras av att leverera den mest avancerade sjukvården som hjälper patienter i nöd. Vi uppmuntrar och främjar en patientcentrerad produktutveckling. Vi jobbar i nära samarbete med sjukvårdspersonal för att våra produkter ska kunna spegla en mer progressiv patientvårdsmetodik.

Gör karriär hos Ortivus, bli en i vårt team

Ortivus erbjuder dig möjligheter att utmana dig själv och lära dig nya färdigheter. Hos oss kommer du att få arbeta med begåvade människor och med fantastiska produkter som bokstavligen räddar liv.

Titta närmare på våra lediga tjänster eller skicka ett meddelande med din resumé och en kort beskrivning varför du är intresserad av att börja jobba på Ortivus.

Våra lediga jobb

Vi är ISO-certifierade och har CE-märkning

Ortivus kvalitetssystem säkerställer att processer och lösningar kontinuerligt förbättras. Bolaget bedriver ett proaktivt arbete för att uppfylla framtida förändringar i regelverk och direktiv.

Förbättringsarbetet genomförs alltid med fokus på kundernas förväntningar avseende vårdutfall och effektivitet.

Ortivus har följande certifieringar:

  • ISO 20000 IT Service Management
  • ISO 27001 Information Security Management Systems
  • ISO 13485 Quality Management System for the Design and Manufacture of Medical Devices
  • Både den kliniska delen och journaldelen av MobiMed Smart är CE märkta enligt MDD 2B (Directive 93/42/EEC Medical Devices Directive, Annex II) och uppfyller därmed kraven för dokumentations- och arkivsystem.

Ortivus värnar om miljön

Ortivus har ett aktivt miljöarbete. Ambitionen är att så få miljöfarliga ämnen som möjligt ska användas i framställningen av bolagets produkter och för transporten till kund. Även emballage, tillbehör och reparationer granskas ur ett miljöperspektiv. Produkterna ska enkelt kunna källsorteras i sina beståndsdelar.

Ortivus har egenutvecklad hårdvara som tillverkas av underleverantörer enligt bolagets specifikationer. Bolaget har ingen produktion av hårdvarukomponenter i egen regi. I valet av underleverantörer är hanteringen av miljöfrågorna ett väsentligt beslutskriterium. Ortivus väljer förbrukningsmaterial, komponenter och produktionssätt i samarbete med underleverantören.

Alla våra produkter följer RoHS-direktivet om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Ortivus är ISO 13485-certifierade av Intertek

Anders Paulsson
Styrelseordförande - invald 2019

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AcobiaFlux, styrelseledamot i LK Armatur sedan 2014.


Aktieinnehav: 100 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

Peter Edwall
Styrelseledamot - Invald 2008

Utbildning och erfarenhet: Ekonomexamen, Göteborgs universitet. Huvudägare av Ponderus Invest AB. Över 25 års erfarenhet av professionell kapitalförvaltning.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hälsopoolen, Wallstreet AB, Oryx AB samt Technology Nexus AB.


Aktieinnehav: (Genom bolag och privat inklusive närstående) 13 177 A-aktier, 11 060 762 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till de större aktieägarna.

Anna Klevby Dalgaard
Styrelseledamot - Invald 2017

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i medicin, Karolinska Institutet. Tidigare erfarenhet från bl.a Scandinavian Health partner (nu Sirona AB), Colonix Medical Ltd (nu Origin Sciences Ltd), McKinsey & Co samt Medtronic. Anna är entreprenör och rådgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hemcheck Sweden AB (publ), styrelseledamot i Add health media AB, ADDI Medical AB, Arthro Therapeutics AB.


Aktieinnehav: 27 184 B-aktier samt 75 545 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

Sara Lei
Styrelseledamot - Invald 2019

Utbildning och erfarenhet: Läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och klinisk rådgivare på Cambio Healthcare Systems.
Styrelseuppdrag: Styrelsen för digitala vårdgivaren Doktor.se.


Aktieinnehav: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.