Om Ortivus

VI GÖR SKILLNAD I MÄNNISKORS LIV. PÅ RIKTIGT.

Med mer än 30 års erfarenhet av kardiologi och medicinteknik är vi idag en av marknadsledarna inom e-hälsa. Vi är en fortfarande en tight och flexibel organisation där beslutsvägarna är korta och varje enskild medarbetare har stor inverkan. Det är också våra medarbetares kunskap, engagemang och personliga bemötande som är skapar värde och framgång för våra kunder. Tillsammans gör vi skillnad i människors liv. På riktigt.


Reidar Gårdebäck

VD

Anställd: 2019 Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH. Erfarenhet: Över 25 års erfarenhet på från internationella medicinteknik bolag. Mer än 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring på ledande positioner med fokus på upphandlingar och genomförande av organisationsförändringar samt anpassningar för etablering inom nya marknadssegment.


Aktieinnehav: 250 000 B-aktier samt 400 000 köpoptioner utställda av enskilda aktieägare


Margareta Hagman

Stf. Ekonomichef

Anställd: 2021 Utbildning: Civilekonom, Örebro Universitet. Erfarenhet: Margareta har arbetat i över 20 år på företaget BioGaia där hon varit med på expansionen från startup till internationellt bolag. Sedan 2020 har Margareta drivit sitt eget konsultbolag och har genom det haft flera olika engagemang. Hon är idag även styrelseledamot i TagMaster AB och Infant Bacterial Therapeutics AB.


Aktieinnehav: 0.


Elias Obaid

Kund- och försäljningschef

Anställd: 2014 Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning medicinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Erfarenhet: Flerårig erfarenhet från projektledning, leverans och försäljning, senast Maquet Critical Care AB.


Aktieinnehav: 0.


Magnus Mårtensson

Produktchef

Anställd: 2019 Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, KTH. Erfarenhet: Över 14 års erfarenhet av medicinteknik, fyra år på Karolinska Universitetssjukhuset och senast GE Healthcare, med fokus på forskning och utveckling samt ledande kommersiella roller.


Aktieinnehav: 0.


Mehrdad Rastju

Leveranschef

Anställd: 2020 Utbildning: MSc Datavetenskap, KTH Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet som projektledare och programchef inom IT med goda meriter från flera lyckade projekt inom olika verksamhetsområden. Har tidigare arbetat på bolag som Capgemini, Unibet, Assemblin och senast som senior projektledare på Iver Sverige.

 
Aktieinnehav: 0.
bg_image


Jörgen Petersen

Supportchef

Anställd: 2021 Utbildning: Naturvetenskapligt program, Enköping. Erfarenhet: Med över 30 års erfarenhet från IT-branschen har Jörgen arbetat i ledande och kundnära roller, bland annat som Technical Relationship Engineer och Head of Server & Database Management på bolag som Akamai Technologies och Axians. Han kommer närmast från rollen som Head of Service Delivery från bolaget Datacenter. Jörgen har gedigen erfarenhet av kundservice och ledarskap.

 
Aktieinnehav: 0.
Ortivus kombinerar expertkunskaper inom medicinsk teknik med klinisk expertis med trådlös kommunikation och IT för att leverera lösningar till kunder över hela världen. Vi rekryterar och anlitar talanger som inspireras av att leverera den mest avancerade sjukvården som hjälper patienter i nöd. Vi uppmuntrar och främjar en patientcentrerad produktutveckling. Vi jobbar i nära samarbete med sjukvårdspersonal för att våra produkter ska kunna spegla en mer progressiv patientvårdsmetodik.
Gör karriär hos Ortivus, bli en i vårt team Ortivus erbjuder dig möjligheter att utmana dig själv och lära dig nya färdigheter. Hos oss kommer du att få arbeta med begåvade människor och med fantastiska produkter som bokstavligen räddar liv. Titta närmare på våra lediga tjänster eller skicka ett meddelande med din resumé och en kort beskrivning varför du är intresserad av att börja jobba på Ortivus.

Våra lediga jobb
Våra produkter är ISO-certifierade och har CE-märkning Ortivus kvalitetssystem säkerställer att processer och lösningar kontinuerligt förbättras. Bolaget bedriver ett proaktivt arbete för att uppfylla framtida förändringar i regelverk och direktiv. Förbättringsarbetet genomförs alltid med fokus på kundernas förväntningar avseende vårdutfall och effektivitet. Ortivus har följande certifieringar:
  • ISO 20000 IT Service Management
  • ISO 27001 Information Security Management Systems
  • ISO 13485 Quality Management System for the Design and Manufacture of Medical Devices
  • Mobimed smart är CE-märkt enligt MDD (Directive 93/42/EEC Medical Device Directive)
Ortivus värnar om miljön Ortivus har ett aktivt miljöarbete. Ambitionen är att så få miljöfarliga ämnen som möjligt ska användas i framställningen av bolagets produkter och för transporten till kund. Även emballage, tillbehör och reparationer granskas ur ett miljöperspektiv. Produkterna ska enkelt kunna källsorteras i sina beståndsdelar. Ortivus har egenutvecklad hårdvara som tillverkas av underleverantörer enligt bolagets specifikationer. Bolaget har ingen produktion av hårdvarukomponenter i egen regi. I valet av underleverantörer är hanteringen av miljöfrågorna ett väsentligt beslutskriterium. Ortivus väljer förbrukningsmaterial, komponenter och produktionssätt i samarbete med underleverantören. Alla våra produkter följer RoHS-direktivet om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Ortivus är ISO 13485-certifierade av Intertek


Anders Paulsson

Styrelseordförande - invald 2019

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i LK Armatur sedan 2014.


Aktieinnehav: 145 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.


Peter Edwall

Styrelseledamot - Invald 2008

Utbildning och erfarenhet: Ekonomexamen, Göteborgs universitet. Huvudägare av Ponderus Invest AB. Över 25 års erfarenhet av professionell kapitalförvaltning. Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hälsopoolen, Wallstreet AB, Oryx AB samt Technology Nexus AB.


Aktieinnehav: (Genom bolag och privat inklusive närstående) 13 177 A-aktier, 11 060 762 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till de större aktieägarna.


Anna Klevby Dalgaard

Styrelseledamot - Invald 2017

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i medicin, Karolinska Institutet. Tidigare erfarenhet från bl.a Scandinavian Health partner (nu Sirona AB), Colonix Medical Ltd (nu Origin Sciences Ltd), McKinsey & Co samt Medtronic. Anna är entreprenör och rådgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn. Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hemcheck Sweden AB (publ), styrelseledamot i Add health media AB, ADDI Medical AB, Arthro Therapeutics AB.


Aktieinnehav: 27 184 B-aktier samt 75 545 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

bg_image


Ulf Järnberg

Styrelseledamot - Invald 2021

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Ulf Järnberg har mer än 30 års erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Sedan 2015 arbetar Ulf som VD på Neoventa Medical, ett internationellt medicinteknikbolag verksamt inom obstetriken med avancerad fosterövervakning under förlossningsarbetet. Styrelseuppdrag: Styrelseledamot för Neoventa Medical AB och Denator AB.


Aktieinnehav: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.