Reidar Gårdebäck is the CEO of Ortivus

Reidar Gårdebäck
VD

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH
Erfarenhet: Över 25 års erfarenhet på från internationella medicinteknik bolag. Mer än 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring på ledande positioner med fokus på upphandlingar och genomförande av organisationsförändringar samt anpassningar för etablering inom nya marknadssegment.


Aktieinnehav: 0. 625 000 köpoptioner utställda av enskilda aktieägare

Lars Höst
Ekonomichef

Utbildning: Ekonomexamen, Lunds universitet.
Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet från motsvarande befattningar, senast D-Link Northern Europe.


Aktieinnehav: 49 A-aktier, 36 280 B-aktier samt 150 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Gabriel Åhbeck
Utvecklingschef

Utbildning: Systemvetenskaplig linje, Umeå Universitet.
Erfarenhet: Över 15 års erfarenhet från ledande roller inom medicinteknisk produktutveckling, tidigare hos Elekta, St. Jude Medical och Siemens Medical Solutions.


Aktieinnehav: 0. 75 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Elias Obaid
Kund- och försäljningschef

Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning medicinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet: Flerårig erfarenhet från projektledning, leverans och försäljning, senast Maquet Critical Care AB.


Aktieinnehav: 0. 50 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Kenneth Eklund
Service- och kvalitetschef

Utbildning: Tekniskt gymnasium inriktning medicinteknik, Stockholm.
Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet av medicinteknik inom olika områden bland annat inom service/support, kvalitet och leverans.


Aktieinnehav: 0. 20 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB

Mario Melki
Supportchef

Utbildning: Tekniskt gymnasium inriktning IT och nätverk, Skövde.
Erfarenhet: 10 års erfarenhet av kundtjänst- samt supportverksamhet inom IT- och telekomsektorn.


Aktieinnehav: 0.

Ortivus kombinerar expertkunskaper inom medicinsk teknik med klinisk expertis med trådlös kommunikation och IT för att leverera lösningar till kunder över hela världen.

Vi rekryterar och anlitar talanger som inspireras av att leverera den mest avancerade sjukvården som hjälper patienter i nöd. Vi uppmuntrar och främjar en patientcentrerad produktutveckling. Vi jobbar i nära samarbete med sjukvårdspersonal för att våra produkter ska kunna spegla en mer progressiv patientvårdsmetodik.

Gör karriär hos Ortivus, bli en i vårt team

Ortivus erbjuder dig möjligheter att utmana dig själv och lära dig nya färdigheter. Hos oss kommer du att få arbeta med begåvade människor och med fantastiska produkter som bokstavligen räddar liv.

Titta närmare på våra lediga tjänster eller skicka ett meddelande med din resumé och en kort beskrivning varför du är intresserad av att börja jobba på Ortivus.

Våra lediga jobb

Vi är ISO-certifierade och har CE-märkning

Ortivus kvalitetssystem säkerställer att processer och lösningar kontinuerligt förbättras. Bolaget bedriver ett proaktivt arbete för att uppfylla framtida förändringar i regelverk och direktiv.

Förbättringsarbetet genomförs alltid med fokus på kundernas förväntningar avseende vårdutfall och effektivitet.

Ortivus har följande certifieringar:

  • ISO 20000 IT Service Management
  • ISO 27001 Information Security Management Systems
  • ISO 13485 Quality Management System for the Design and Manufacture of Medical Devices
  • Både den kliniska delen och journaldelen av MobiMed Smart är CE märkta enligt MDD 2B (Directive 93/42/EEC Medical Devices Directive, Annex II) och uppfyller därmed kraven för dokumentations- och arkivsystem.

Ortivus värnar om miljön

Ortivus har ett aktivt miljöarbete. Ambitionen är att så få miljöfarliga ämnen som möjligt ska användas i framställningen av bolagets produkter och för transporten till kund. Även emballage, tillbehör och reparationer granskas ur ett miljöperspektiv. Produkterna ska enkelt kunna källsorteras i sina beståndsdelar.

Ortivus har egenutvecklad hårdvara som tillverkas av underleverantörer enligt bolagets specifikationer. Bolaget har ingen produktion av hårdvarukomponenter i egen regi. I valet av underleverantörer är hanteringen av miljöfrågorna ett väsentligt beslutskriterium. Ortivus väljer förbrukningsmaterial, komponenter och produktionssätt i samarbete med underleverantören.

Alla våra produkter följer RoHS-direktivet om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Ortivus är ISO 13485-certifierade av Intertek

Anders Paulsson
Styrelseordförande - invald 2019

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AcobiaFlux, styrelseledamot i LK Armatur sedan 2014.


Aktieinnehav: 100 000 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

Peter Edwall
Styrelseledamot - Invald 2008

Utbildning och erfarenhet: Ekonomexamen, Göteborgs universitet. Huvudägare av Ponderus Invest AB. Över 25 års erfarenhet av professionell kapitalförvaltning.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hälsopoolen, Wallstreet AB, Oryx AB samt Technology Nexus AB.


Aktieinnehav: (Genom bolag och privat inklusive närstående) 13 177 A-aktier, 11 444 553 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till de större aktieägarna.

Anna Klevby Dalgaard
Styrelseledamot - Invald 2017

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i medicin, Karolinska Institutet. Tidigare erfarenhet från bl.a Scandinavian Health partner (nu Sirona AB), Colonix Medical Ltd (nu Origin Sciences Ltd), McKinsey & Co samt Medtronic. Anna är entreprenör och rådgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn, medgrundare och tidigare styrelseordförande i Health Navigator AB och Aktiv hälsostyrning i Sverige AB, medgrundare och styrelseordförande i The happy factory AB, styrelseledamot i Hemcheck Sweden AB. 


Aktieinnehav: 17 727 B-aktier samt 75 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

Sara Lei
Styrelseledamot - Invald 2019

Utbildning och erfarenhet: Läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och klinisk rådgivare på Cambio Healthcare Systems. Hon sitter även i styrelsen för digitala vårdgivaren Doktor.se och ingår i advisory board för medtechbolaget BYON8.


Aktieinnehav: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.