Om Ortivus

Ambulanspersonal öppnar dörr för att ta ut MobiMed monitor i väska för att mäta värden på patient

VI GÖR SKILLNAD I MÄNNISKORS LIV. PÅ RIKTIGT.

Med mer än 30 års erfarenhet av kardiologi och medicinteknik är vi idag en av marknadsledarna inom e-hälsa. Vi är en fortfarande en tight och flexibel organisation där beslutsvägarna är korta och varje enskild medarbetare har stor inverkan. Det är också våra medarbetares kunskap, engagemang och personliga bemötande som skapar värde och framgång för våra kunder. Tillsammans gör vi skillnad i människors liv. På riktigt.


Reidar Gårdebäck

VD

Anställd: 2019 Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH. Erfarenhet: Över 25 års erfarenhet på från internationella medicinteknik bolag. Mer än 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring på ledande positioner med fokus på upphandlingar och genomförande av organisationsförändringar samt anpassningar för etablering inom nya marknadssegment.


Aktieinnehav: 600 000 B-aktier samt 50 000 köpoptioner utställda av enskilda aktieägare


Viveka Hiort af Ornäs

Ekonomichef

Anställd: 2022 Utbildning: Magisterexamen i Internationell Ekonomi, Stockholms Universitet Erfarenhet: Viveka har en gedigen erfarenhet och har tidigare varit verksam på ett stort antal IT- och teknikbolag. Hon har innehaft ledande befattningar inom finans på internationella företag och även arbetat utomlands. Hon kommer närmast från rollen som CFO på det First North-noterade bolaget KebNi AB.


Aktieinnehav: 66 666 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB


Elias Obaid

Kund- och försäljningschef

Anställd: 2014 Utbildning: Högskoleingenjör med inriktning medicinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Erfarenhet: Flerårig erfarenhet från projektledning, leverans och försäljning, senast Maquet Critical Care AB.


Aktieinnehav: 0.


Joanna Daffy Tiitus

Marknads- och Kommunikationschef

Anställd: 2020 Utbildning: MSc i Bioentreprenörskap, Karolinska Institutet Erfarenhet: Med ett stort intresse för sjukvårdsinnovationer har Joanna en gedigen erfarenhet från tidigare positioner inom medicinteknik och bioteknik. Hon har framför allt arbetat med marknadsföring, kommunikation och investerarrelationer. Joanna har tidigare arbetat på börsnoterade bolag såsom BerGenBio AS och Brighter AB. Hon var även med och grundade start-up bolaget AbleOn Medical, aktiva inom området välfärdsteknologi.


Aktieinnehav: 0.


Magnus Mårtensson

Produktchef och Vice Vd

Anställd: 2019 Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, KTH. Erfarenhet: Med mer än 15 års erfarenhet inom medicinteknik började Magnus sin karriär på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, där han under fyra år arbetade mot sjukvården. Efter Karolinska rekryterades Magnus till GE Healthcare, där han fokuserade på forskning och utveckling i samarbete med såväl akademi som kliniker. Under sina 10 år på GE Healthcare hade Magnus ledande kommersiella roller i Norden såväl som globala FoU-roller.


Aktieinnehav: 66 666 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB


Jessica Nylander

Leveranschef

Anställd: 2022 Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, KTH. Erfarenhet: Jessica har mångårig erfarenhet och har tidigare varit verksam inom Snabbrörliga Konsumentvaror (FMCG). Hon har innehaft flera ledande befattningar och kommer närmast från rollen som Senior Supply Chain Manager på Procter & Gamble Norden.


Aktieinnehav: 0.


Jörgen Petersen

Supportchef

Anställd: 2021 Utbildning: Naturvetenskapligt program, Enköping. Erfarenhet: Med över 30 års erfarenhet från IT-branschen har Jörgen arbetat i ledande och kundnära roller, bland annat som Technical Relationship Engineer och Head of Server & Database Management på bolag som Akamai Technologies och Axians. Han kommer närmast från rollen som Head of Service Delivery från bolaget Datacenter. Jörgen har gedigen erfarenhet av kundservice och ledarskap.

 
Aktieinnehav: 10 000 B-aktier
Ortivus kombinerar expertkunskaper inom medicinsk teknik med klinisk expertis med trådlös kommunikation och IT för att leverera lösningar till kunder över hela världen. Vi rekryterar och anlitar talanger som inspireras av att leverera den mest avancerade sjukvården som hjälper patienter i nöd. Vi uppmuntrar och främjar en patientcentrerad produktutveckling. Vi jobbar i nära samarbete med sjukvårdspersonal för att våra produkter ska kunna spegla en mer progressiv patientvårdsmetodik.
Gör karriär hos Ortivus, bli en i vårt team Ortivus erbjuder dig möjligheter att utmana dig själv och lära dig nya färdigheter. Hos oss kommer du att få arbeta med begåvade människor och med fantastiska produkter som bokstavligen räddar liv. Titta närmare på våra lediga tjänster eller skicka ett meddelande med din resumé och en kort beskrivning varför du är intresserad av att börja jobba på Ortivus.

Våra lediga jobb
Ortivus MobiMed AB är ISO-certifierat och våra produkter har CE-märkning. Ortivus kvalitetssystem säkerställer att processer och lösningar kontinuerligt förbättras. Bolaget bedriver ett proaktivt arbete för att uppfylla framtida förändringar i regelverk och direktiv. Förbättringsarbetet genomförs alltid med fokus på kundernas förväntningar avseende vårdutfall och effektivitet. Ortivus har följande certifieringar:
  • ISO 20000 IT Service Management
  • ISO 27001 Information Security Management Systems
  • ISO 13485 Quality Management System for the Design and Manufacture of Medical Devices
  • Mobimed är CE-märkt enligt MDD (Directive 93/42/EEC Medical Device Directive)
Ortivus värnar om miljön. Ortivus har ett aktivt miljöarbete. Ambitionen är att så få miljöfarliga ämnen som möjligt ska användas i framställningen av bolagets produkter och för transporten till kund. Även emballage, tillbehör och reparationer granskas ur ett miljöperspektiv. Produkterna ska enkelt kunna källsorteras i sina beståndsdelar. Ortivus har egenutvecklad hårdvara som tillverkas av underleverantörer enligt bolagets specifikationer. Bolaget har ingen produktion av hårdvarukomponenter i egen regi. I valet av underleverantörer är hanteringen av miljöfrågorna ett väsentligt beslutskriterium. Ortivus väljer förbrukningsmaterial, komponenter och produktionssätt i samarbete med underleverantören. Alla våra produkter följer RoHS-direktivet om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Ortivus är ISO 13485-certifierade av Intertek
Ortivus styrelse


Anders Paulsson

Styrelseordförande - invald 2019

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. Över 20 års erfarenhet som VD, Koncernchef och Områdeschef på företag som DIAB International och ABB. Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i LK Armatur sedan 2014.


Aktieinnehav: 195 000 B-aktier och 50 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.


Peter Edwall

Styrelseledamot - Invald 2008

Utbildning och erfarenhet: Ekonomexamen, Göteborgs universitet. Huvudägare av Ponderus Invest AB. Över 25 års erfarenhet av professionell kapitalförvaltning. Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hälsopoolen, Wallstreet AB, Oryx AB samt Technology Nexus AB.


Aktieinnehav: (Genom bolag och privat inklusive närstående) 20 624 A-aktier, 10 560 748 B-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till de större aktieägarna.


Anna Klevby Dalgaard

Styrelseledamot - Invald 2017

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i medicin, Karolinska Institutet. Tidigare erfarenhet från bl.a Scandinavian Health partner (nu Sirona AB), Colonix Medical Ltd (nu Origin Sciences Ltd), McKinsey & Co samt Medtronic. Anna är entreprenör och rådgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn. Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hemcheck Sweden AB (publ) samt Curus AB, styrelseledamot i ADDI Medical AB, Word Diagnostics AB och NRATIV AB.


Aktieinnehav: 108 800 B-aktier samt 50 000 köpoptioner utställda av Ponderus Invest AB. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.

Ortivus styrelse


Ulf Järnberg

Styrelseledamot - Invald 2021

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Ulf Järnberg har mer än 30 års erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning inom medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Sedan 2015 arbetar Ulf som VD på Neoventa Medical, ett internationellt medicinteknikbolag verksamt inom obstetriken med avancerad fosterövervakning under förlossningsarbetet. Styrelseuppdrag: Styrelseledamot för Neoventa Medical AB och Denator AB.


Aktieinnehav: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.


Anna-Carin Strandberg

Styrelseledamot - Invald 2023

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Umeå Universitet. Anna-Carin Strandberg har mer än 25 års erfarenhet av internationell marknadsföring, försäljning och affärsutveckling inom medicinteknik- och mjukvaruindustrin. Sedan 2020 arbetar Anna-Carin som VD på Philips Sverige, där hon leder en organisation på ca. 300 anställda. Innan dess har Anna-Carin innehaft ledande positioner på bolaget Elekta i över 20 år. Styrelseuppdrag: Philips AB.


Aktieinnehav: 0. Oberoende i förhållande till bolaget och till de större aktieägarna.