MOBIMED CLOUD ERBJUDER OMEDELBAR DATADELNING FÖR EN OBRUTEN VÅRDKEDJA

För informationsdelning genom hela vårdkedjan stöder MobiMed Cloud on-prem eller moln-hosting beroende på kundens IT-strategi. Lösningen är skalbar för att passa små privata företag och stora nationella organisationer med en tydlig kontroll över åtkomstbehörigheter och inställningar. Data kan lagras i kunddatabasen samt i molnets gränssnitt. MobiMed Cloud stöder informationsdelning på flertalet plattformar så som Windows, Webb, IOS och Android.

MobiMed Cloud skickar realtidsdata till sjukhus med vitala värden för bästa möjliga vård