Finansiell information

Ta del av våra senaste pressmeddelanden, årsredovisningar och material från våra årsstämmor.

Varför investera i Ortivus

För att möta ökade patientvolymer och ekonomiska krav går fler vårdorganisationer i allt högre utsträckning över till elektroniska patientjournaler och inför system som gör att information om patienter och behandlingar kan delas i realtid mellan olika vårdgivare. Utvecklingen inom detta segment för e-hälsa går framåt och förväntas att accelerera inom kommande år. Ortivus är väl positionerat för att kapitalisera på denna utveckling.

Ortivus aktie

Ortivus är noterat på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista sedan den 2 januari 1997.

 Stock SymbolISINShares OutstandingVotes/shareTotal Number of Votes
Class AORTI ASE00001889301,662,6821016,626,820
Class BORTI BSE000012308542,644,786 142,644,786

Aktiekapitalet uppgår till 15 507 614 SEK. Aktiekapitalet är fördelat mellan A- och B-aktier. Antalet utestående aktier är 44 307 468 varav klass A uppgår till 1 662 682 och klass B till 42 644 786. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

Ortivus A

Ortivus B

För musen över graferna för att se aktiekursen för aktuellt datum.

Finansiella rapporter

Prenumerera på finansiell information

IR Kalender

  • Årsredovisning 2020: 13/4 2021, kl 08.30
  • Delårsrapport Q1 2021: 27/4 2021 kl 08.30
  • Årsstämma 2020: 5/5 2021, 16:30-18:00
  • Delårsrapport Q2 2021: 20/8 2021, kl 13:00
  • Delårsrapport Q3 2021: 12/11 2021, kl 08.30
  • Bokslutskommuniké, 2021: 16/2 2022, kl 08.30
  • Delårsrapport Q1 2022: 27/4 2022, kl 08.30

Senaste nytt