Finansiell information

Ta del av våra senaste pressmeddelanden, årsredovisningar och material från våra årsstämmor.

Varför investera i Ortivus

Omställningen och digitaliseringen av sjukvården kommer att vara avgörande för att vi ska kunna möta framtidens vårdbehov. Vid sidan av de utmaningar som Covid-19 har fört med sig, ser vi idag ökande patientvolymer och allt hårdare ekonomiska krav. För en effektiv och trygg vård behöver vi nya arbetssätt och innovationer. Som en del i utvecklingen går allt fler ambulansverksamheter över till elektroniska patientjournaler och inför system som gör att patientinformation kan delas i realtid genom hela vårdkedjan. Även primärvården har börjat implementera lösningar för att i större utsträckning kunna monitorera och behandla patienter på distans. Utvecklingen inom detta segment för moderna e-hälsolösningar går framåt och förväntas att accelerera under kommande år.

Ortivus har egen utveckling och produktion av monitoreringsutrustning och är väl rustade för att möta kraven på moderna, anpassningsbara och tillförlitliga lösningar. Med Ortivus system MobiMed kan man i realtid och på distans se patienters vitalparametrar såsom EKG, blodtryck och puls. MobiMed underlättar diagnosticering genom avancerade beslutsstöd och möjligheten att konsultera expert på distans via videosamtal eller chatt. Med MobiMed kan behandling sättas in i ett tidigt skede samtidigt som onödiga resor till sjukhuset kan undvikas eftersom en stor del av vården kan ske på distans. Med sin modularitet, flexibilitet och avancerade funktioner är MobiMed väl anpassat för framtidens vård.

Ortivus är idag etablerade i flertalet länder och är väl positionerat för att ta MobiMed till en större internationell marknad.

Ortivus aktie

Ortivus är noterat på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista sedan den 2 januari 1997.

Stock SymbolISINShares OutstandingVotes/shareTotal Number of Votes
Class AORTI ASE00001889301,662,6821016,626,820
Class BORTI BSE000012308542,644,786 142,644,786

Aktiekapitalet uppgår till 15 507 614 SEK. Aktiekapitalet är fördelat mellan A- och B-aktier. Antalet utestående aktier är 44 307 468 varav klass A uppgår till 1 662 682 och klass B till 42 644 786. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

Ortivus A

Ortivus B

För musen över graferna för att se aktiekursen för aktuellt datum.

Ortivus Investerare

Topp 10 investerareA-AktierB-AktierAntal
röster
Antal
aktier
Andel kapitalAndel röster
Ponderus Invest AB11 161 35011 161 35011 161 35025,9%18,8%
Nordnet Pensionsförsäkring435 8715 582 9669 941 6766 018 83713,6%16,8%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension243 2336 144 8148 577 1446 388 04714,4%14,5%
Konstatin Papaxanthis285 0002 850 000285 0000,6%4,8%
Pär-Ola Adolfsson77 0112 005 7372 775 8472 082 7484,7%4,7%
Ing-Marie Fraim1 977 5001 977 5001 977 5004,5%3,3%
Nils-Arne Eriksson1 550 6251 550 6251 550 6253,5%2,6%
CBLDN-Phoneix Fund1 531 0451 531 0451 531 0453,5%2,6%
Raspart Förvaltning AB1 123 3961 123 3961 123 3962,5%1,9%
Malin Pettersson961 245961 245961 2452,2%1,6%
Other621 56710 606 10816 821 77811 227 67525,3%28,4%
Total1 662 68242 644 78659 271 60644 307 468100%100%

Finansiella rapporter

Prenumerera på finansiell information

IR Kalender

  • Kvartalsrapport Q3 2022: 11/11 2022, kl 08:30
  • Bokslutskommuniké Q4 2022: 17/2 2023, kl 08:30
  • Kvartalsrapport Q1 2023: 4/5 2023, kl 08:30
  • Kvartalsrapport Q2 2023: 25/8-2023, kl 08:30
  • Kvartalsrapport Q3 2023: 10/11-2023, kl 08:30
  • Kvartalsrapport Q4 2023: 16/2-2024, kl 08:30

Senaste nytt