Finansiell information

Ta del av våra senaste pressmeddelanden, årsredovisningar och material från våra årsstämmor.

Varför investera i Ortivus

Omställningen och digitaliseringen av sjukvården kommer att vara avgörande för att vi ska kunna möta framtidens vårdbehov. Vid sidan av de utmaningar som Covid-19 har fört med sig, ser vi idag ökande patientvolymer och allt hårdare ekonomiska krav. För en effektiv och trygg vård behöver vi nya arbetssätt och innovationer. Som en del i utvecklingen går allt fler ambulansverksamheter över till elektroniska patientjournaler och inför system som gör att patientinformation kan delas i realtid genom hela vårdkedjan. Även primärvården har börjat implementera lösningar för att i större utsträckning kunna monitorera och behandla patienter på distans. Utvecklingen inom detta segment för moderna e-hälsolösningar går framåt och förväntas att accelerera under kommande år.

Ortivus har egen utveckling och produktion av monitoreringsutrustning och är väl rustade för att möta kraven på moderna, anpassningsbara och tillförlitliga lösningar. Med Ortivus system MobiMed kan man i realtid och på distans se patienters vitalparametrar såsom EKG, blodtryck och puls. MobiMed underlättar diagnosticering genom avancerade beslutsstöd och möjligheten att konsultera expert på distans via videosamtal eller chatt. Med MobiMed kan behandling sättas in i ett tidigt skede samtidigt som onödiga resor till sjukhuset kan undvikas eftersom en stor del av vården kan ske på distans. Med sin modularitet, flexibilitet och avancerade funktioner är MobiMed väl anpassat för framtidens vård.

Ortivus är idag etablerade i flertalet länder och är väl positionerat för att ta MobiMed till en större internationell marknad.

Ortivus aktie

Ortivus är noterat på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista sedan den 2 januari 1997.

 Stock SymbolISINShares OutstandingVotes/shareTotal Number of Votes
Class AORTI ASE00001889301,662,6821016,626,820
Class BORTI BSE000012308542,644,786 142,644,786

Aktiekapitalet uppgår till 15 507 614 SEK. Aktiekapitalet är fördelat mellan A- och B-aktier. Antalet utestående aktier är 44 307 468 varav klass A uppgår till 1 662 682 och klass B till 42 644 786. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

Ortivus A

Ortivus B

För musen över graferna för att se aktiekursen för aktuellt datum.

Ortivus Investerare

Topp 10 investerareA-AktierB-AktierAntal
röster
Antal
aktier
Andel kapitalAndel röster
Ponderus Invest AB20 62410 320 74810 526 98810 341 37223,3%17,8%
Nordnet Pensionsförsäkring148 6014 013 4355 499 4454 162 0369,4%9,3%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension38 5173 459 6853 844 8553 498 2027,9%6,5%
Konstatin Papaxanthis250 0002 500 000250 0000,6%4,2%
Pär-Ola Adolfsson52 4591 818 8362 343 4261 871 9954,2%4,0%
Ing-Marie Fraim2 071 7042 071 7042 071 7044,7%3,5%
Raspart Förvaltning AB1 820 0001 820 0001 820 0004,1%3,1%
CBLDN-Phoneix Fund1 581 0451 581 0451 581 0453,6%2,7%
Nils-Arne Eriksson1 550 6251 550 6251 550 6253,5%2,6%
Malin Pettersson961 245961 245961 2452,2%1,6%
Other1 152 23815 047 46326 569 84316 199 70136,6%44,8%
Total1 662 43942 644 78659 269 17644 307 225100%100%

Finansiella rapporter

Prenumerera på finansiell information

IR Kalender

  • Kvartalsrapport Q2 2022: 25/8 2022, kl 08:30
  • Kvartalsrapport Q3 2022: 11/11 2022, kl 08:30
  • Bokslutskommuniké Q4 2022: 17/2 2023, kl 08:30
  • Kvartalsrapport Q1 2023: 21/4 2023, kl 08:30

Senaste nytt