Ortivus har, som tidigare meddelats, tilldelats ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Skånes ambulansverksamhet. Kontraktet gäller leverans av Ortivus lösning MobiMed Monitor och MobiMed Life defibrillatorer, inklusive hård- och mjukvara, till regionens samtliga ambulansfordon. Värdet av leveransen bedöms vara 33 MSEK. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i ytterligare 2 år.

Vi är glada att meddela att kontrakt nu har signerats mellan Region Skåne och Ortivus avseende leverans av MobiMed till regionens ambulansverksamhet. Tilldelningen, som ägde rum den 17 november 2021, överprövades av en annan leverantör. Förvaltningsrätten beslutade den 15 februari 2022 att avslå ansökan om överprövning och kontrakt har därefter kunnat färdigställas.

”Vi ser verkligen fram emot att leverera MobiMed Monitor och MobiMed Life till Region Skåne, som för Ortivus är en ny kund. MobiMed utgör en unik monitoreringslösning som tillsammans med en fristående defibrillator är helt anpassad för ambulanssjukvårdens uppdrag.” Säger Reidar Gårdebäck, VD Ortivus


Posted

in

by

Tags: