Ortivus expanderar

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2022

 • Ortivus tecknade kontrakt för leverans av utrustning till Region Skånes ambulansverksamhet. Kontraktet gäller leverans av Ortivus lösning MobiMed Monitor och MobiMed Life defibrillatorer, inklusive hård- och mjukvara, till regionens samtliga ambulansfordon. Värdet av leveransen bedöms vara 33 MSEK. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i ytterligare 2 år.
 • Ortivus rekryterade Viveka Hiort af Ornäs som ny Chief Financial Officer och som medlem i Ortivus ledningsgrupp. Viveka efterträder Margareta Hagman som sedan oktober 2021 varit tillförordnad CFO.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus UK Ltd tecknade kontrakt med The Isle of Wight NHS Trust för leverans av MobiMed ePR till samtliga fordon i deras ambulansorganisation. Leveransvärdet är 4,6 MSEK och kontraktstiden är 3 år, med en möjlig förlängning i 1 år.
 • Ortivus erhöll marknadsgodkännande för MobiMed i Nya Zeeland och har därmed tillstånd att marknadsföra och sälja MobiMed på den Nyazeeländska marknaden.
 • Region Kronoberg satsning på digital distansvård innebar att MobiMed beställdes för ett pilotprojekt inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Potentiellt ordervärde beräknas till 1,0 MSEK.

Januari – mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,6 (23,5) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 47% (50%).
 • EBITDA uppgick till 2,9 (2,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 (1,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (0,04) SEK.
 • Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till 2,4 (5,1) MSEK.
jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021
Nettoomsättning (MSEK) 24,6 23,5 94,3
Bruttomarginal (%) 47% 50% 51%
Rörelseresultat (MSEK) 2,0 1,7 9,3
Rörelsemarginal (%) 8% 7% 10%
EBITDA (MSEK) 2,9 2,0 12,7

Posted

in

by

Tags: