MobiMed för prehospital vård

En modulär helhetslösning för en trygg och kostnadseffektiv sjukvård.

Ju snabbare du kommer fram till en patient vid en incident eller olycka och påbörjar behandlingen, desto bättre. MobiMed är utformad för effektiv prehospital vård. Redan på olycksplatsen eller i ambulansen får vårdpersonalen tillgång till värdefull information genom att övervaka vitalparametrar i realtid, medicinsk information och historik från patientjournaler. TIllsammans med möjligheten att konsultera medicinsk expert på distans gör MobiMed det enklare för vårdpersonalen på plats att snabbt fatta kliniska beslut. MobiMed hjälper till att tillhandahålla patientsäker vård med hög kvalitet och kostnadseffektiva processer.

Patientsäker vård med hög kvalitet

MobiMed ger vårdgivare inom den prehospitala vården verktyg och funktioner för att tillhandahålla bättre vård direkt på olycksplatsen. Tillgång till patientjournaler, realtidsövervakning av vitalparametrar, triage- och beslutstödslösningar samt stöd för att hantera vårdkedjor är några områden där MobiMed skapar värde för patienter såväl som vårdgivare.