Ortivus erhåller marknadsgodkännande för MobiMed Monitor i Australien

Ortivus utökar sitt erbjudande till Australiens prehospitala vård i samarbete med Trapeze Group.

Ortivus är glada att meddela marknadsgodkännandet av MobiMed Monitor i Australien. Företagets ansökan om att lista MobiMed hos Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) var framgångsrik då Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) gav sitt godkännande. Detta innebär att bolaget nu har tillstånd att marknadsföra och sälja MobiMed Monitor i Australien och kan således, tillsammans med MobiMed ePR, leverera en totallösning till landets prehospitala sjukvård.
 
“Australien och Nya Zeeland är viktiga marknader för oss och efter många års verksamhet i Storbritannien är vi väl förberedda för såväl anpassning som leverans av vårt system till NZA-regionen. Vi har levererat MobiMed i över tre decennier till våra europeiska kunder, samtidigt som vi har drivit kontinuerlig produktutveckling på vårt huvudkontor i Stockholm. Tillsammans med Trapeze kommer vi att ha en stark lokal närvaro i Nya Zeeland och Australien, för utmärkt service och support.” säger Magnus Mårtensson, Ortivus Produktchef.
 
Tidigare i år tillkännagav Ortivus att bolaget ingått ett strategiskt partnerskap med Trapeze Asia Pacific Pty Ltd, ett företag som är väletablerat i NZA-regionen. Trapeze och Ortivus kommer att arbeta tillsammans för att leverera MobiMed till den prehospitala marknaden i Australien och på Nya Zeeland.
 
“Ambulanspersonal är beroende av aktuella och uppdaterade data för att kunna uppnå bästa möjliga kliniska resultat och framtidens hälso- och sjukvård kommer att bli alltmer patientcentrerad. Vår vision är att processautomation, berikade data och analys, såväl som förbättrade teknikdomäner kommer att ge bättre vårdresultat. Vi ser att samarbete är nyckeln till att slå samman idéer och öppna marknader för teknisk innovation.” Säger James Wetherall, Managing Director Emergency Services på Trapeze.

Om Trapeze Asia Pacific Pty Ltd
Trapeze möjliggör sömlös kommunikation mellan kontrollcenter, ambulanssjukvårdare, ambulanser och sjukhus. Deras system hjälper ambulansorganisationer att nå sina mål avseende responstider och underlättar det kliniska överlämnandet. Det hjälper även organisationer att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Den innovativa tekniken inkluderar fordonsstatus i realtid, positionsuppdateringar, skifthantering, resursförvaltning och klinisk överlämning.

Läs mer på trapezegroup.com.au.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.