Ambulance on the way to an emergency with installed MobiMed-monitor in the

Saving vital seconds

För ambulansen

Under flera decennier har Ortivus varit en pionjär inom att leverera innovativa lösningar för den prehospitala vården.

Ambulanssjukvården står inför stora utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård utanför sjukhuset. Oavsett om det handlar om en akutsituation i en livlig storstad, på en avlägsen landsbygd eller i uppe fjällen, måste ambulanssjukvården kunna leverera avancerad sjukvård i situationer där varje sekund kan vara skillnaden mellan liv och död.

Ortivus tillhandahåller toppmoderna helhetslösningar som stöttar ambulanspersonal under livräddande uppdrag, från larmcentralen hela vägen till överlämnande på sjukhus.

Ortivus MobiMed solution for the entire hospital chain
MobiMed monitor at Gotland

MobiMed Monitor

Realtidsövervakning och delning av vitala parametrar och EKG.

Electronic patient record for the ambulance

MobiMed ePR

Elektronisk patientjournal för effektiv, intuitiv dokumentation samt beslutsstöd.

enroute navigation system installed in a car at the rescue service helping showing the way

MobiMed enRoute

Navigation, ärendehantering och sjukvårdsledning.

Close-up of MobiMed FleetCtrl, which helps you take control of the vehicle fleet

MobiMed FleetCtrl

Effektiv hantering av hela fordonsflottan med regelbundna kontroller, checklistor samt verktyg för dokumentation och kommunikation.

MobiMed Life är vår serie hjärtstartare som passar allt från privatpersoner till avancerade operationer på sjukhus

MobiMed Life

Fristående defibrillatorer för avancerad återupplivning.

Vi finns internationellt!

Tillsammans med våra partners och lokala distributörer erbjuder vi våra lösningar på en global nivå.

MobiMed with video call to the hospital from the patient house
Kundsegment

Primärvården

Läs mer om vad vi gör för primärvården

CloseUp on MobiMed FleetCtrl that is a software application created for various types of blue light operations
Kundsegment
Ortivus MobiMed digital record system

Kontakta oss