Ambulance personal holding MobiMed monitor looking at a patient's vital signs

Saving vital seconds

MobiMed
Monitor

Realtidsövervakning och delning av vitala
parametrar och EKG.

MobiMed Monitor är en modulär och robust lösning för övervakning av vitala parametrar och EKG utanför sjukhuset. Systemet är flexibelt och kan anpassas efter organisationens behov. Att MobiMed Monitor är modulär gör att ambulanspersonalen endast behöver ta med nödvändig utrustning ut till patienten, vilket minimerar tunga lyft. Med sin vikt på totalt 4,5 kg är MobiMed Monitor optimerad för god ergonomi.

MobiMed vid patient utomhus på marken där olycka skett med ambulanspersonal på plats som mäter vitala värden
MobiMed Monitor have a Two-way communication and 
real-time sharing of vital parameters that helps saving vital seconds

MobiMed Monitor is a Unique diagnostic ECG quality for prehospital care and primary care that this icon represents
Mobbed monitor is a proven monitor with a total weight of only 4.5 kg that this icon represents
MobiMed Monitor is a Modular and flexible product perfect designed for ambulance paramedics
Avancerad patientövervakning

Monitorering och delning av vitala parametrar

Med MobiMed Monitor får samtliga aktörer i den prehospitala vårdkedjan tillgång till uppdaterad patientdata i realtid. Detta möjliggör ett strömlinjeformat arbetsflöde, stärker patientsäkerheten och ökar effektiviteten. Med hjälp av MobiMed Monitor kan sjukvårdspersonal erbjuda avancerad vård utanför sjukhuset eller hänvisa en patient direkt till rätt vårdnivå och på så sätt minska belastningen på akutmottagningen.

Interoperabilitet för en sammanhållen vård

MobiMed Monitor, en del av MobiMed Unity-sviten, säkerställer ett sömlöst dataflöde genom hela den prehospitala vårdkedjan. Tack vare integrationer med andra sjukvårdssystem kan patientinformation delas till sjukhusets journalsystem sömlöst och i realtid.

Picture of MobiMed together with the product bag from Sacci and the tablet from Panasonic creating a perfect product for the ambulance service format 1400x933
MobiMed bag from Sacci with Monitor

Med MobiMed Monitor kan vårdpersonal monitorer vitala parametrar så som SpO2, NiBP, iBP, EtCO2, temperatur och andning samt diagnostiskt EKG.

MobiMed Monitor visar vitala värden som kan liveskickas till läkare

MobiMed har en funktion för import av historiskt EKG, något som förenklar diagnostik samt bedömning och ökar patientsäkerhet. Med MobiMed Monitor kan man jämföra historiska data med pågående analys av EKG.

ambulanceforce using MobiMed monitor when there is an emergency

MobiMed Monitor mäter ett unikt avancerat diagnostisk EKG och tekniken är jämförbar med den som används på hjärtintensiven. MobiMed erbjuder även chatt- och videofunktioner som möjliggör konsultation av kliniska experter på distans.

Icon quote in the color white

Den viktigaste fördelen är när du skickar ett EKG och personer på sjukhuset kan se det i realtid. Under vår flygtid kan vi då bestämma vart vi ska åka

Fredrik Andersson
Ambulansflyget, Region Norrbotten
Electronic patient record for the ambulance

MobiMed ePR

Elektronisk patientjournal för effektiv, intuitiv dokumentation och smart beslutsstöd.

enroute navigation system installed in a car at the rescue service helping showing the way

MobiMed enRoute

Navigation, ärendehantering och sjukvårdsledning.

Close-up of MobiMed FleetCtrl, which helps you take control of the vehicle fleet

MobiMed FleetCtrl

Effektiv hantering av hela fordonsflottan med regelbundna kontroller, checklistor samt verktyg för dokumentation och kommunikation.

MobiMed life placed on bridge to use in case of emergency.

MobiMed Life

Fristående defibrillatorer för avancerad återupplivning.

Ortivus MobiMed digital record system

Kontakta oss