Paramedics use MobiMed monitor to see vital counts and send data to hospitals to be view

Här kan du läsa vår integritetspolicy.

Personuppgiftspolicy

Hitta information om hur vi behandlar, hanterar och bearbetar data.
Om du inte hittar den information du letar efter, tveka inte att kontakta oss.

Ägare och personuppgiftsansvarig

Ortivus MobiMed AB 
Box 713 
182 33 Danderyd, Sweden

Ortivus behandling av personuppgifter

Allmänt
Denna policy om personuppgifter beskriver hur Ortivus, som personuppgiftsansvarig, samlar in, använder, avslöjar och lagrar de personuppgifter som Ortivus hanterar. Policyn följer GDPR, General Data Protection Regulation, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Ortivus för register över sina kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Ortivus. Registren är fokuserade på företagsrelationen, det vill säga Ortivus relation till kunden i form av ett landsting eller underleverantör, men innehåller kontaktinformation för varje företag. Registret innehåller personuppgifter som kontaktpersonens namn och elektroniska adresser, vilka används som inloggningsuppgifter för Ortivus Service- och Supportsystem. Leverans-, betalnings- och köpinformation är endast relaterad till juridiska personer, inte fysiska. Informationen används av Ortivus för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring.

Ortivus behandlar även personuppgifter som lämnas med samtycke via Ortivus webbplats genom kontaktformuläret. Informationen inkluderar namn, företag, e-post, telefon och elektronisk adress.

Utöver ovanstående har Ortivus ett register som innehåller privata adresser, personnummer och familjeinformation, kopplade till Ortivus egen personal för att hantera löne- och skatteinformation. Medarbetarna informeras om behandlingen. Lönehanteringen utförs av en underleverantör där avtal som reglerar personuppgifter är upprättade.

För vilka ändamål och av vilka skäl behandlar vi uppgifterna?

Informationen som tillhandahålls via kontaktformuläret används för att hantera eventuella frågor som användaren har skickat till Ortivus.
Ortivus kunder och registrerade användare godkänner att marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras av Marknadsföringslagen.

Ortivus använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Ortivus digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt verktyg på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren på den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Användaren godkänner användningen av cookies. Användaren kan konfigurera sin webbläsare för att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra webbplatsens funktionalitet och upplevelse.

Hur länge behåller vi data?
Personuppgifter bevaras endast så länge det finns ett behov av att bevara dem för att uppfylla syftet för vilket uppgifterna samlades in i enlighet med denna policy.

Till vem lämnar vi uppgifterna?
Ortivus hanterar endast personuppgifter för registrerade användare inom företaget. Personuppgifter kommer aldrig att lämnas ut till tredje part utan samtycke. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där det krävs enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Registrerade användare har rätt att återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuella felaktiga uppgifter skriftligen utan kostnad. Du kan också blockera uppgifter mot marknadsföring.

Rättigheter
Ortivus är ansvarigt för behandlingen av registrerade personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Registrerade användare har rätt att få information från Ortivus om vilka uppgifter som har behandlats och hur de behandlas, samt vilka mottagare som har tagit del av informationen. Du har också rätt att begära att uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inte behandlas i enlighet med dataskyddslagar rättas, blockeras eller raderas inom rimlig tid. Du har också rätt att invända mot eller begära en begränsning av ovanstående behandling eller att åberopa din rätt till dataportabilitet genom att kontakta Ortivus dataskyddsombud. Utöver detta har du också rätt att lämna in eventuella klagomål angående den ovan nämnda behandlingen till Datainspektionen.