MobiMed ePR är ett digitalt journalsystem framtaget för att underlätta sjukvård

Saving vital seconds

MobiMed
ePR

Elektronisk patientjournal för effektiv, intuitiv dokumentation med ett integrerat beslutsstöd.

MobiMed ePR är ett gediget elektroniskt patientjournalsystem för intuitiv dokumentation av behandling och händelser. MobiMed ePR möjliggör kritisk informationsdelning i realtid och kan integreras med sjukhusjournaler, nationella hälso- och sjukvårdsregister och personuppgiftsregister m.m. Journalsystemet följer strukturerade arbetsflöden och kan helt anpassas efter kundens behov. Med ett integrerat beslutsstöd, tillgång till patienthistorik och behandlingsriktlinjer ökar MobiMed ePR effektivitet och säkerhet. Datadelning i realtid och tvåvägskommunikation effektiviserar arbetsprocesser och sparar värdefull tid i kritiska situationer.

Paramedics use MobiMed monitor to see vital counts and send data to hospitals to be view
MobiMed-electronic-patient-record-icon
MobiMed Monitor have a Two-way communication and real-time sharing of vital parameters that helps saving vital seconds
Svåröverträffad interoperabilitet

Tack vare funktionen MobiMed ePR Connect som är baserat på HL7 FHIR kan MobiMed integreras med samtliga sjukvårdssystem samt dela vital information genom hela vårdkedjan i realtid.

På så sätt får alla aktörer i vårdkedjan tillgång till uppdaterad patientinformation i realtid, vilket sparar tid och möjliggör för en trygg och god patientvård. MobiMed ePR tillhandahåller viktiga funktioner som patienthistorik, beslutsstöd och behandlingsriktlinjer som tillsammans möjliggör en säkrare bedömning och behandling.

MobiMed ePR closeup
Ortivus product MobiMed ePR, the electronic patient journal used in emergency

Med avancerade kommunikationslösningar kan medicinska experter konsulteras på distans, vilket underlättar vid diagnosticering och behandling.

MobiMed ePR in the ambulance

MobiMed ePR har en funktion som föreslår dosering i enlighet med specificerad patientdata och given bedömning. MobiMed ePR stödjer även distansförskrivning av läkemedel och läkemedelsinventering.

MobiMed electronic patient record in the field

Tack vare MobiMed ePR kan stora mängder data samlas in och analyseras. Analyserna kan användas för att övervaka vårdkvalitet och optimera resursanvändning inom organisationen.

Icon quote in the color white

På tal om EKG-historik kan det vara fördelaktigt att kunna gå tillbaka och granska EKG efteråt för att kunna ställa en korrekt diagnos. Jag brukar ta in plattan till sjukhuset och visa specifika händelser.”

Fredrik Andersson
Ambulansflyget, Region Norrbotten
MobiMed monitor at Gotland

MobiMed Monitor

Realtidsövervakning och delning av vitala parametrar och EKG.

enroute navigation system installed in a car at the rescue service helping showing the way

MobiMed enRoute

Navigation, ärendehantering och sjukvårdsledning.

Close-up of MobiMed FleetCtrl, which helps you take control of the vehicle fleet

MobiMed FleetCtrl


Effektiv hantering av hela fordonsflottan med regelbundna kontroller, checklistor samt verktyg för dokumentation och kommunikation.

MobiMed life placed on bridge to use in case of emergency.

MobiMed Life

Fristående defibrillatorer för avancerad återupplivning.

Ortivus MobiMed digital record system

Kontakta oss