Ambulance with MobiMed saving vital second

Saving vital seconds

MobiMed
Unity

En produktsvit designad för en sammanhållen vårdkedja.

Ambulance helping person after accident

Idag står vården inför många utmaningar. Minskad tillgång till sjukvård, ökade kostnader, vårdskulder och bördan av kroniska sjukdomar rankas bland de mest akuta bekymren. För att möta dagens och framtidens behov krävs innovativa lösningar som kan öka effektivitet, underlätta arbete och strömlinjeforma vårdflöden. MobiMed Unity har och kommer att ha en avgörande roll i framtidens sjukvård där man behöver säkerställa en god vårdkvalitet trots minskade resurser.

MobiMed monitor at elderlys home with a nurse

Med sina unika funktioner möjliggör MobiMed Unity avancerad vård utanför sjukhuset, exempelvis i en ambulans, på en vårdcentral eller i patientens hemmiljö. Vård på distans ökar tillgänglighet och möjliggör för en patientcentrerad och patientnära vård. Vård på distans effektiviserar också användandet av sjukvårdens resurser, minskar restider och motverkar hospitalisering. Att vården flyttas närmare patienten gör även att man kan arbeta mer proaktivt för snabbare diagnosticering och behandling vilket leder till en tryggare vård.

Ambulance personal holding MobiMed monitor looking at a patient's vital signs

Med MobiMed Unity får alla aktörer i vårdkedjan tillgång till uppdaterad patientinformation i realtid. Informationsdelning är avgörande för patientsäkerhet samtidigt som det säkerställer smidiga arbetsflöden, möjliggör distanskonsultation med medicinska experter och skapar förutsättningar för direkt hänvisning till rätt vårdnivå. Att mottagande vårdenhet får vital information redan innan patient är på plats, gör det möjligt för förberedelse samt en mer effektiv och god vård.

MobiMed Unity är en helhetslösning avsedd för vård utanför sjukhuset. Vi erbjuder integrerade lösningar för patientövervakning, trygg kommunikation och användarvänlig dokumentation. Systemet är designat för att vara modulärt och anpassningsbart för ökad effektivitet och kvalitet inom sjukvården.

MobiMed monitor at Gotland

MobiMed Monitor

Realtidsövervakning och delning av vitala parametrar och EKG.

Electronic patient record for the ambulance

MobiMed ePR

Elektronisk patientjournal för effektiv, intuitiv dokumentation samt beslutsstöd.

enroute navigation system installed in a car at the rescue service helping showing the way

MobiMed enRoute

Navigering, ärendehantering och sjukvårdsledning.

Close-up of MobiMed FleetCtrl, which helps you take control of the vehicle fleet

MobiMed FleetCtrl

Effektiv hantering av hela fordonsflottan med regelbundna kontroller, checklistor samt verktyg för dokumentation och kommunikation.

MobiMed life placed on bridge to use in case of emergency.

MobiMed Life

Fristående defibrillatorer för avancerad återupplivning.

Icon quote in the color white

Ni är det MedTech-företag som erbjuder bäst kundfokus och kundservice. Detta gynnar både patienten och användaren. Jag har aldrig upplevt det med en annan leverantör

Fredrik Andersson
Ambulansflyget, Region Norrbotten
Vi finns internationellt!

Tillsammans med våra partners och lokala distributörer erbjuder vi våra lösningar på en global nivå.

Ortivus MobiMed digital record system

Kontakta oss