Ambulance personnel performed heart pulmonary resuscitation on a person who collapsed

Saving vital seconds

Våra kunder

Ett nära samarbete med våra kunder är avgörande för vår gemensamma framgång.

Ortivus kunder står att finna på olika platser runt om i världen. Med vår unika, anpassningsbara och skalbara produktportfölj kan vi hjälpa till att optimera organisationer från små lokala aktörer till stora nationella verksamheter. I Sverige, som är en av Ortivus huvudmarknader, använder idag 16 utav Sveriges 21 regioner MobiMed i sin dagliga verksamhet.

Dotterbolaget i Storbritannien etablerades år 1998 och sedan 2014 hanterar kommunikation av kliniska data för 850.000 ambulanser och mobila vårdenheter. Dessa registreras och lagras i vår elektroniska patientjournal som idag har ungefär 10 miljoner patientjournaler kopplade till det nationella patientregistret i Storbritannien.

Sedan 2022 användes MobiMed ePR i Singapore av landets nationella sjukvårdssystem. Ortivus elektroniska patienjournal för sin akuta och mobila sjukvård för 103 ambulanser och akutfordon.

Full ambulance fleet posing for a group photo in this picture
Ortivus MobiMed digital record system

Kontakta oss