Vi gör skillnad i kritiska situationer

Saving vital seconds

Ambulance personal holding MobiMed monitor looking at a patient's vital signs
Ambulance in the forrest with blue lights on heading towards an emergency
Lär dig mer om
Produktsviten för en kontinuerlig vård
MobiMed monitor at Gotland

MobiMed Monitor

Realtidsövervakning och delning av vitala parametrar och EKG.

Electronic patient record for the ambulance

MobiMed ePR

Elektronisk patientjournal för effektiv, intuitiv dokumentation samt beslutsstöd.

enroute navigation system installed in a car at the rescue service helping showing the way

MobiMed enRoute

Navigering, ärendehantering och sjukvårdsledning.

Close-up of MobiMed FleetCtrl, which helps you take control of the vehicle fleet

MobiMed FleetCtrl

Effektiv hantering av hela fordonsflottan med regelbundna kontroller, checklistor samt verktyg för dokumentation och kommunikation.

MobiMed life placed on bridge to use in case of emergency.

MobiMed Life

Fristående defibrillatorer för avancerad återupplivning.

Icon quote in the color white

Vi behöver mäta vitala parametrar hos nästan alla patienter och i stort sett använder vi MobiMed vid varje vårdtillfälle. I vissa fall tar vi med oss ​​MobiMed ut till patienten och i andra fall hjälper vi patienten till ambulansen. MobiMed är mycket flexibel.

Johanna Nilsson
Specialistsjuksköterska, Region Gotland
Vi finns internationellt!

Tillsammans med våra partners och lokala distributörer erbjuder vi våra lösningar på en global nivå.

Ortivus MobiMed digital record system

Kontakta oss