Ambulance equipped with MobiMed parked on the side of the road

Saving vital seconds

Om oss

Vi utvecklar och levererar innovativ teknologi för framtidens sjukvård.

Ortivus grundades år 1986 och fokuserade redan då på delning av patientdata och EKG från mobila sjukvårdsenheter ute i fält till sjukhuset. Idag är bolaget en ledande leverantör av medicintekniska lösningar och e-hälsolösningar, särskilt utvecklade för vård utanför sjukhuset. Ortivus innovationer har sitt ursprung i djupgående expertis inom kardiologi och många års samarbete med användare och kunder. Ortivus lösningar används idag av vårdgivare runt om i världen där de effektiviserar vårdflöden, sparar tid och resurser och möjliggör en trygg och patientcentrerad vård.

Ortivus har sitt huvudkontor i Stockholm samt ett helägt dotterbolag med kontor i Southampton.

MobiMed Monitor solutions for primary signs

Ortivus kombinerar expertkunskaper inom medicinsk teknik med klinisk expertis med trådlös kommunikation och IT för att leverera lösningar till kunder över hela världen.

Vi rekryterar och anlitar talanger som inspireras av att leverera den mest avancerade sjukvården som hjälper patienter i nöd. Vi uppmuntrar och främjar en patientcentrerad produktutveckling. Vi jobbar i nära samarbete med sjukvårdspersonal för att våra produkter ska kunna spegla en mer progressiv patientvårdsmetodik.

Våra kunder räddar liv och hjälper dagligen människor i kritiska situationer. Vår upp- gift är att på bästa möjliga sätt stötta dem i deras viktiga arbete. På Ortivus arbetar vi dedikerat för att erbjuda exceptionell kundservice genom stor tillgänglighet, flexi- bilitet och kundfokus. Vi har ett nära samarbete med våra användare och arbetar utifrån kundens perspektiv för att erbjuda lösningar som verkligen gör skillnad.

På Ortivus ska vi aldrig sluta att arbeta för utveckling, kreativitet och innovation. Genom att våga experimentera kan vi öppna nya dörrar och genom att ställa frågor fortsätter vi att utbilda oss själva och andra. Vi utmanar standarder för att lösa dagens utmaningar och vår drivkraft är att utveckla innovationer för framtidens sjukvård.

Genom att respektera varandras idéer och insatser bygger vi tillit i en arbetsmiljö som genomsyras av god kommunikation. På Ortivus är våra olika bakgrunder och erfarenheter vår viktigaste tillgång och vi samarbetar ofta multifunktionellt för att få nya infallsvinklar och lära av varandra. Vi stöttar och uppmuntrar våra kollegor för att nå gemensamma mål.

Ortivus MobiMed AB är ISO-certifierade och våra produkter är CE-märkta

Ortivus kvalitetssystem säkerställer att processer och lösningar kontinuerligt förbättras. Bolaget bedriver ett proaktivt arbete för att uppfylla framtida förändringar i regelverk och direktiv.

Förbättringsarbetet genomförs alltid med fokus på kundernas förväntningar avseende vårdutfall och effektivitet.

Ortivus har följande certifieringar:

  • ISO 20000 IT Service Management
  • ISO 27001 Information Security Management Systems
  • ISO 13485 Quality Management System for the Design and Manufacture of Medical Devices
  • MobiMed-produkten är CE-märkt enligt Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 – MDR

Ortivus värnar om miljön.

Ortivus har ett aktivt miljöarbete. Ambitionen är att så få miljöfarliga ämnen som möjligt ska användas i framställningen av bolagets produkter och för transporten till kund. Även emballage, tillbehör och reparationer granskas ur ett miljöperspektiv. Produkterna ska enkelt kunna källsorteras i sina beståndsdelar.

Ortivus har egenutvecklad hårdvara som tillverkas av underleverantörer enligt bolagets specifikationer. Bolaget har ingen produktion av hårdvarukomponenter i egen regi. I valet av underleverantörer är hanteringen av miljöfrågorna ett väsentligt beslutskriterium. Ortivus väljer förbrukningsmaterial, komponenter och produktionssätt i samarbete med underleverantören.

Alla våra produkter följer RoHS-direktivet om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

ISO 13485 intertek logo
ISO 27001:2022 intertek logo
ISO 20000-1 intertek logo

Ortivus erbjuder dig möjligheter att utmana dig själv och lära dig nya färdigheter. Hos oss kommer du att få arbeta med begåvade människor och med fantastiska produkter som bokstavligen räddar liv.

Titta närmare på våra lediga tjänster eller skicka ett meddelande med din resumé och en kort beskrivning varför du är intresserad av att börja jobba på Ortivus.