MobiMed life placed on bridge to use in case of emergency.

Saving vital seconds

MobiMed
Life

Fristående defibrillatorer för avancerad återupplivning.

MobiMed Life består av en olika modeller fristående defibrillatorer, från enkla automatiska externa defibrillatorer (AED) utformade för allmän säkerhet, till manuella avancerade defibrillatorer avsedda för sjukvårdspersonal.

MobiMed ePR (electronic patient record) together with MobiMed Life defibrillator standing on the ground in Jersey
MobiMed Life is a Compact, robust and
intuitive defibrillator
MobiMed Monitor is a Unique diagnostic ECG quality for prehospital care and primary care that this icon of a heart with heartbeat represents
MobiMed Life defibrillator is with 360 Joule
MobiMed Monitor have a Two-way communication and real-time sharing of vital parameters that helps saving vital seconds. This icon of wifi-connection is representing that
När varje sekund räknas

Avancerad återupplivning inom prehospital vård

Ortivus levererar modulära, användarvänliga och ergonomiska lösningar med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Med en fristående defibrillator är det möjligt för ambulanspersonal att endast bära med nödvändig utrustning ut i fält, vilket minimerar tunga lyft. Ortivus erbjuder flera olika defibrillatorer, med funktionalitet som kan anpassas efter organisationens behov. Data från defibrillatorn överförs sömlöst till MobiMed Monitor och ePR.

defibrillator R500 crash cart for hospitals
defibrillator is prepared for use by a person

Tydliga röstinstruktioner och vägledande ikoner via display. HLR-hjälp i realtid med hjälp av metronom, återgivning av kompressionshastighet och kompressionsdjup.

medical staff on way to emergency with defibrillator in hand

Defibrillatorn utför regelbundna och automatiska självtester för att säkerställa funktionalitet och underlätta underhåll. Den är även damm- och vattenavvisande, utvecklad enligt IP55.

defibrillator placed at a lake

Röstmeddelanden, HLR-inställningar, språk, defibrilleringsprotokoll m.m. kan anpassas via konfigurationsverktyg.

MobiMed monitor at Gotland

MobiMed Monitor

Realtidsövervakning och delning av vitala parametrar och EKG.

Electronic patient record for the ambulance

MobiMed ePR

Elektronisk patientjournal för effektiv, intuitiv dokumentation samt beslutsstöd.

enroute navigation system installed in a car at the rescue service helping showing the way

MobiMed enRoute

Navigation, ärendehantering och sjukvårdsledning.

Close-up of MobiMed FleetCtrl, which helps you take control of the vehicle fleet

MobiMed FleetCtrl

Effektiv hantering av hela fordonsflottan med regelbundna kontroller, checklistor samt verktyg för dokumentation och kommunikation.

Ortivus MobiMed digital record system

Kontakta oss