MobiMed enRoute navigationsystem for blue light workers

Saving vital seconds

MobiMed
enRoute

Navigation, ärendehantering och sjukvårdsledning.

MobiMed enRoute är designad för att etablera en ny standard inom ärendehantering och navigering. Systemet är optimerat för att möta de specifika behov som personal inom ambulans- och räddningstjänsten har. Med rätt information vid rätt tidpunkt hjälper MobiMed enRoute med bibehållen kontroll för att så snabbt som möjligt nå fram till olycksplatsen. Systemet är också intuitivt och användarvänligt.

Closeup on MobiMed enRoute
MobiMed enRoute is a navigation and case management system. It can work all over the world. This icon of the globe is representing that
MobiMed enRoute is a prehospital healthcare management. This is a icon of a walkie talkie
MobiMed enRoute makes it easy reporting and gives a smooth workflow for ambulance paramedics. This is a icon of arrows making a circle
MobiMed enRoute is integrated with the command center. This icon reads SOS and connects to the rescue service
När en nödsituation uppstår

Navigation

Navigering är avgörande under nödsituationer. Navigationsappen i MobiMed enRoute är utformad för att snabbt och säkert guida räddningspersonal till rätt destination. Med kartor uppdaterade i realtid och en användarvänlig design minskas responstider avsevärt samtidigt som trafiksäkerheten ökar.

Ärendehantering

Ärendeapplikationen i MobiMed EnRoute utgör grunden för optimal ärendehantering. Helt integrerad med larmcentralen och övriga lösningar inom MobiMed Unity, tillhandahåller den all nödvändig information, som presenteras i enlighet med organisationens krav.

Sjukvårdsledning

För närvarande förlitar sig många ambulansorganisationer på papper och penna för att föra anteckningar under allvarliga incidenter. Med MobiMed enRoute blir denna process digital, vilket minskar risken för missförstånd och informationsförlust. MobiMed enRoute gör det möjligt för sjukvårdsledare att effektivisera arbetsflöden och förbättra kommunikationen mellan de olika aktörer som är involverade under kritiska situationer.

MobiMed enRoute screenshot på hur interfacet kan se ut
enroute navigation system installed in a car at the rescue service helping showing the way

Undvik köer och kom fram snabbare genom att i realtid dra nytta av trafikdata från flera olika källor.

MobiMed enRoute installerat i räddningstjänstens fordon för att snabbt ge information om bäst resväg till olycksplats

Vet vart du ska. Destinationen läggs automatiskt in baserat på information från ledningscentralen.

MobiMed enRoute installed in an ambulance

Se kartan i 2D, 3D, satellit-vy eller en kombination av dessa.

Icon quote in the color white

“Vi ser att MobiMed enRoute har många fantastiska funktioner, såsom livekartor och en mycket responsiv navigeringsfunktion som uppskattas av användarna.”

Rickard Sahlin
Fordonsansvarig, Region Jämtland Härjedalen
MobiMed monitor at Gotland

MobiMed Monitor

Realtidsövervakning och delning av vitala parametrar och EKG.

Electronic patient record for the ambulance

MobiMed ePR

Elektronisk patientjournal för effektiv, intuitiv dokumentation samt beslutsstöd.

Close-up of MobiMed FleetCtrl, which helps you take control of the vehicle fleet

MobiMed FleetCtrl

Effektiv hantering av hela fordonsflottan med regelbundna kontroller, checklistor samt verktyg för dokumentation och kommunikation.

MobiMed life placed on bridge to use in case of emergency.

MobiMed Life

Fristående defibrillatorer för avancerad återupplivning.

Ortivus MobiMed digital record system

Kontakta oss