Ambulance helping person after accident

Finansiell information

Investerarrelationer

Utforska våra senaste pressmeddelanden, finansiella rapporter och material från våra årsmöten.

Ortivus specialiserar sig på att utveckla och kommersialisera MobiMed, e-hälsa och medicintekniska lösningar med målet att förbättra säkerheten och effektiviteten inom sjukvården. Företaget grundades 1985 och har utvecklats till en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för prehospital vård på internationell nivå. Ortivus innovationer bygger på djup expertis inom kardiologi och många års samarbetsutveckling med användare och kunder. Med huvudkontor i Danderyd, Stockholm, har företaget även ett helägt dotterbolag i Storbritannien sedan 1998.

Ortivus’ A- och B-aktier är noterade på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Paramedics pointing on MobiMed monitor from Ortivus

Digitaliseringen av sjukvården blir alltmer avgörande för att möta framtida krav inom hälsosektorn. Utöver de utmaningar som Covid-19 medför, ser vi en ökning av patientvolymer samtidigt som de ekonomiska resurserna är begränsade. För att säkerställa effektiv och säker vårdleverans måste vi anta nya arbetsmetoder och tekniska innovationer.

Som en del av denna utveckling övergår många ambulanstjänster till elektroniska patientjournaler och inför system för realtidsdelning av patientinformation genom hela den prehospitala vårdkedjan. På samma sätt integrerar primärvården lösningar för att i större utsträckning övervaka och behandla patienter på distans. Framsteg inom utvecklingen av moderna e-hälsolösningar pågår och segmentet förväntas accelerera under de kommande åren.

Ortivus har intern utveckling och produktion av övervakningsutrustning och är väl utrustade för att möta kraven på moderna, anpassningsbara och tillförlitliga vårdlösningar. Med Ortivus’ MobiMed kan du granska patientens vitala tecken som EKG, blodtryck och hjärtfrekvens i realtid och på distans. MobiMed underlättar diagnos genom avancerat beslutsstöd och möjligheten att konsultera en expert på distans via videosamtal eller chatt. Med MobiMed optimeras arbetsflöden, vilket möjliggör avancerad vård på distans med oöverträffad kommunikations- och dataöverföringskapacitet. Tack vare sin modularitet, flexibilitet och avancerade funktioner är MobiMed väl anpassad för framtidens vård.

Ortivus är för närvarande etablerade i flera länder och är strategiskt positionerade för att expandera MobiMed till en ännu bredare internationell marknad.

Ambulance personal holding MobiMed monitor looking at a patient's vital signs

Ortivus-aktien är sedan den 2 januari 1997 noterad på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista.

Stock SymbolISINShares OutstandingVotes/shareTotal Number of Votes
Class AORTI ASE00001889301,662,6821016,626,820
Class BORTI BSE000012308542,644,786 142,644,786

Aktiekapitalet är 15 507 614 kr. Aktiekapitalet delas mellan A- och B-aktier. Antalet utestående aktier är 44 307 468 varav serie A uppgår till 1 662 682 och serie B till 42 644 786. Varje A-aktie berättigar till 10 röster och varje B-aktie berättigar till en röst.

Läs våra senaste rapporter

MobiMed i handen på ambulanspersonal under utryckning

Våra kommande evenemang
  • Delårsrapport Q1: 8 April 2024, 8:30 am
  • Årsstämma: 8 April 2024, 3:00-4:00 pm
  • Delårsrapport Q2: 23 aug 2024, 8:30 am
  • Delårsrapport Q3: 8 nov 2024, 8:30 am
  • Delårsrapport Q4: 14 feb 2025, 8:30 am
MobiMed monitor at elderlys home with a nurse