Kallelse till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 4 maj 2020
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2020
Read more
Region Jämtland-Härjedalen utökar sin satsning avseende digital distansvård inom hemsjukvården
Efter ett lyckat projekt mellan region Jämtland-Härjedalen och Krokoms kommun har nya arbetssätt för att
Read more
Ortivus årsredovisning 2019 tillgänglig
Ortivus AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se
Read more
KONTRAKT MED SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE TRUST (SWAST) ÄR NU UNDERTECKNAT
Ortivus tilldelades, som tidigare meddelats, i höstas ett kontrakt för leverans av elektronisk patientjournal till
Read more
Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2019 samt perioden januari – december 2019 för Ortivus AB (publ)
ORTIVUS BEFÄSTER LEDANDE POSITION I DEN ENGELSKA AKUTVÅRDSMARKNADEN
Read more
FINANSIELL KALENDER ORTIVUS AB (publ)
Ortivus förändrar tidigare kommunicerade rapporteringsdagar
Read more
Ortivus och Carmenta Public Safety AB tecknar ömsesidigt distributörsavtal
Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB förstärker sitt samarbete genom att teckna ett ömsesidigt
Read more
ORTIVUS TILLDELAS KONTRAKT MOTSVARANDE £4,7 M GÄLLANDE LEVERANS AV AMBULANSJOURNAL TILL SOUTH CENTRAL AMBULANCE SERVICE TRUST I ENGLAND
Ortivus har av South Central Ambulance Service Trust (SCAST) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av
Read more
Alla pressmeddelanden