Ortivus har rekryterat Jörgen Petersen som ny Service & Support manager samt som medlem i
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Här följer ett
Read more
Ortivus växer och knyter ytterligare distributörer till sig. Det operativa kassaflödet förbättrades till 5,1 MSEK
Read more
Ortivus AB presenterar årsredovisningen för 2020, ett år av stark tillväxt och fördubblad omsättning trots
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
Read more
Nytt datum för offentliggörande av Ortivus AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är den 13:e april
Read more
För att möta det stigande intresset för Ortivus lösningar i Italien, har Ortivus bestämt att
Read more
Ortivus - ett eHälsobolag i tiden
Read more
Alla pressmeddelanden