Prenumerera på nyheter från Ortivus

Du kan prenumerera på Ortivus nyheter genom fylla i din e-postadress och klicka på knappen. Du kommer därefter att få ett e-postmeddelande när vi delar med oss av ny information.

Delårsrapport för Ortivus AB (publ) för perioden januari – juni 2019
APRIL – JUNI 2019 Nettoomsättningen uppgick till 11,8 (12,3) MSEK. Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick
Read more
Ortivus avtal med Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust om ambulansjournaler nu undertecknat
Ortivus har, som tidigare meddelats (22 mars 2019), tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed
Read more
Ökning av aktiekapitalet i juli 2019 Ortivus AB
Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission
Read more
Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB
Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission
Read more
Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Read more
Ortivus AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier
Styrelsen för Ortivus AB (publ) (“Ortivus” eller ”Bolaget”) beslöt den 17 maj 2019 med stöd
Read more
Rättelse: ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL SINGAPORE
Felaktig rubriksättning ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL
Read more
PRESSMEDDELANDE, Danderyd, 10 juli, 2019
ORTIVUS OCH ST ENGINEERING HAR MUNTLIGEN KOMMIT ÖVERENS OM LEVERANS AV MOBIMED TILL SINGAPORE
Read more
Alla pressmeddelanden