MobiMed för primävården

Sjuksköterska hemma hos patient med MobiMed monitor

MobiMed – ett modernt verktyg i utvecklingen mot god och nära vård!

MobiMed möjliggör undersökning och bedömning i patientens trygga hemmiljö.

Skapar en god och
effektiv distansvård

Sparar resurser och minimerar
onödiga resor till sjukhuset

Förenklar informationshantering
och patientuppföljning

Vad är MobiMed?

Hur MobiMed fungerar

Med hjälp av MobiMed kan en stor del av undersökningen ske i patientens trygga hemmiljö. Vitala data och EKG kan i realtid skickas till en läkare som på distans kan göra sin bedömning. Vid behov finns möjlighet för videosamtal och realtidsförskrivning av läkemedel. Patientdata skickas och integraras sömlöst till sjukhusets journalsystem.

Beprövad teknik

MobiMed, som sedan 20 år tillbaka använts i den prehospitala vården, har nu anpassats för att på bästa sätt stödja den växande distansvården.

Patienten står i centrum av vården

• Vårdtagare och närstående får möjlighet till ökad delaktighet
• Resurser frigörs för ökad kontinuitet i läkarkontakter och uppföljning
• Onödiga transporter till sjukhuset eller hälsocentral minimeras
• MobiMed stödjer en obruten vårdkedja för ”God och Nära vård”
• Trygg och jämlik vård oavsett geografi eller demografi
• Realtidskommunikation med specialist på distans och elektronisk hantering av vitalparametrar och journaldokumentation mellan vårdinformationssystem för ett effektivare arbete.

ECG
SpO2
NiBP
EtCO2
Respiration

Läs mer!