Ortivus AB publicerar årsredovisningen för 2021: – Ortivus etablerar sig på nya marknader och driftsätter nya kunder.

Ortivus årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com under avsnittet Investerare – Finansiella Rapporter. Ortivus uppvisar ett starkt resultat och omsättningen för helåret uppgick till 94,3 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 9,2 MSEK med en rörelsemarginal på 10%. Bruttomarginalen, som för året var 51% (35%), är betydligt bättre än föregående år. Årsredovisningen 2021 publiceras på svenska.


Posted

in

by

Tags: