MobiMed

MobiMed stående på en ambulans ute på fältet där ambulanspersonal hjälper en patient

En sjukvårdslösning med svåröverträffad modularitet

Med över 30 års erfarenhet av kardiologi och i nära samarbete med användare, har Ortivus utvecklat MobiMed, den ledande lösningen för patientmonitorering och journalföring inom prehospital vård och primärvård. MobiMed underlättar diagnostisering, ger en tryggare vård och sparar tid i kritiska situationer. Systemets modularitet och flexibilitet är avgörande för att underlätta vårdpersonalens breda uppdrag.

MobiMed monitor tillsammans med hjärtstartare Reanibex 300 på marken vid ett akutfall