MobiMed ePR

Ambulanspersonal uppe på fjället för att ta hand om en patient i nöd. MobiMed ePR sparar värden i den digitala journalen

Avancerat beslutsstöd och dokumentation

Med över 30 års erfarenhet av kardiologi i nära samarbete med användare, har Ortivus utvecklat MobiMed, den ledande lösningen för patientmonitorering och journalföring inom prehospital vård. Med MobiMed kan ambulanspersonal monitorera och behandla patienten ute i fält samtidigt som patientdata och vitalparametrar delas till hela vårdkedjan i realtid. MobiMed ePR är skapad för en trygg och effektiv vård och är mer än ett journalsystem, det är också ett intuitivt beslutstöd med funktionalitet för masskadehantering.

MobiMed monitor med MobiMed ePR som är ett digitalt journalsystem

Ett verktyg för beslutsstöd
och dokumentation

Intuitivt och användarvänligt

Modulär och skräddarsydd efter
verksamhetens behov

Realtidskommunikation genom
hela vårdkedjan

Specialistens stöd ute i fält

I MobiMed ePR ingår ett heltäckande elektroniskt patientjournalsystem för dokumentation av behandling och händelser. Journalen följer strukturerade arbetsflöden och kan anpassas helt efter ambulansorganisationens riktlinjer. MobiMed bidrar till ökad patientsäkerhet, med ett integrerat beslutsstödsystem, tillgång till patienthistorik och behandlingsriktlinjer. Realtidsdelning av data och tvåvägskommunikation effektiviserar arbetet och sparar tid i kritiska situationer.

MobiMed ePR ger ambulanssjukvårdaren ett strukturerat arbetsflöde och stöd som förbättrar den kliniska beslutsprocessen.

MobiMed Monitor

Med en total vikt på 2.5kg kan MobiMed monitor enkelt tas med ut i fält. MobiMed monitor mäter patientens vitala parametrar så som EKG, blodtryck och SpO2. Data från MobiMed överförs med automatik till journalen, vilket minskar den administrativa bördan och fokus kan istället läggas på patienten.

MobiMed Life

Det är inte alltid en defibrillator behövs, men när den gör det så är det ofta
avgörande. Ortivus erbjuder olika modeller av defibrillatorer som moduler,
allt efter behov.

MobiMed Cloud

För informationsdelning genom hela vårdkedjan stöder MobiMed Cloud on-prem eller moln-hosting beroende på kundens IT-strategi.

Kommunikation genom hela vårdkedjan

Med ePR Connect baserat på HL7 FHIR kan MobiMed integreras med alla system och i realtid dela information med hela vårdkedjan.

Att samtliga aktörer i vårdkedjan kan dela och ha uppdaterad information tillgänglig är avgörande för att minimera tidsförloppet, kunna göra rätt prioriteringar och i slutändan ge patienten bästa möjliga vård. Att patienthistorik, beslutsstöd och vitala parametrar finns tillgängligt på distans, ger en tryggare och effektivare prehospital vård.

Tack vare MobiMed kan stora mängder data samlas in och analyseras. Denna kan användas för uppföljning av vårdkvalitet och optimering av resurser inom organisationen. Även andra organisationer som polis eller socialtjänst kan ta del av anonymiserad data för att möjliggöra ett preventivt arbete.