MobiMed – För allmän säkerhet

Sjukvårdspersonal på väg mot ett akut hjärtstopp med en hjärtstartare

Hjärtstartare för allmän säkerhet

Ortivus erbjuder konkurrenskraftiga automatiska externa defibrillatorer

Hjärtstartaren Reanibex 300 är en extern defibrillator som hjälper till att rädda liv. Vid akut hjärtstopp räknas varje sekund

Enkel & intuitiv

Distansmonitor (IoT)

HLR med metronom
och feedback

Automatisk påslagning och
föranslutna elektroder

MobiMed Life

MobiMed Life – en del av MobiMed, är en fristående defibrilleringslösning som kan skräddarsys efter organisationens behov.

Reanibex 100

Reanibex 100 är en användarvänlig AED anpassad för vuxna och barn. AEDn har två olika alternativ: halvautomatisk och helautomatisk. AEDn har en asterchock som slås på automatiskt när locket öppnas. Den har föranslutna elektroder och förladdning för snabbare defibrillering.

Reanibex 300

Reanibex 300 är en AED för vuxna och barn. Den är bifasisk upp till 360 Joule och erbjuder HLR-vägledning i realtid.

MobiMed Life består av hjärtstartare för allmänhetens säkerhet En hjärtstartare som ligger på marken vid ett akut hjärtstopp

Boka en demo!