Region Kronoberg satsar på digital distansvård – beställer MobiMed för ett pilotprojekt inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård

Region Kronoberg arbetar just nu med en omställning till god och nära vård. En satsning som syftar till att möta nya behov, tillgängliggöra teknisk utveckling samt flytta vården närmare patienten. I samband med denna satsning ska nu ett pilotprojekt genomföras där MobiMed kommer att användas inom primärvården för att möjliggöra avancerad vård på distans.

Region Kronoberg, som sedan en lång tid tillbaka använt Ortivus MobiMed i den prehospitala vården, har nu beslutat att genomföra ett pilotprojekt där MobiMed ska användas för att effektivisera, förbättra och digitalisera primärvården samt hemsjukvården. Pilotprojektet kommer att genomföras av Region Kronoberg och Lessebo kommun. Beställningen omfattar fyra MobiMed-enheter till ett uppskattat projektvärde om 1 MSEK.
 
Detta är ett strategiskt viktigt avtal för Ortivus långsiktiga arbete mot en god och nära vård. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och implementera lösningar som underlättar arbetet och effektiviserar hela vårdkedjan” – Säger Reidar Gårdebäck, VD Ortivus.
 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.