Pressmeddelanden

Ortivus har i en stor europeisk offentlig upphandling, omfattande flera ambulansverksamheter, blivit utnämnd som leverantör
Läs mer
Växande marknad för kliniska beslutsstödssystem
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma fredagen den 19 april 2013 i Danderyd. Här
Läs mer
Ortivus AB meddelar härmed att kvartalsrapporten för Q1 2013 kommer att publiceras den 30 april
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 april 2013
Läs mer
Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fyra stycken ledamöter.Valberedningen föreslår
Läs mer
Ortivus AB:s årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se/ar2012Årsredovisningen
Läs mer
Positivt resultat och starkt kassaflöde
Läs mer
Positivt rörelseresultat och goda marknadsutsikter
Läs mer
Södra Älvsborgs Sjukhus har lagt en order på MobiMed Smart till 21 ambulanser, vilket innebär
Läs mer
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2013
Läs mer
Ökad försäljning och positivt rörelseresultat
Läs mer

Prenumerera på finansiell information