Som framgått av pressmeddelanden under sommaren fick Ortivus ett tilldelningsbeslut av National Health Service UK (NHS) avseende elektronisk patientjournal för ett stort antal ambulanser i södra England. Beslutet överklagades men NHS meddelade efter en kortare försening att inget hinder förelåg för fortsatta kontraktsförhandlingar med de tre truster som ursprungligen ingick i upphandlingen. En av de tre trusterna har senare beslutat att inte genomföra upphandlingen enligt de specifikationer och krav som NHS definierat. Det betyder att Ortivus för närvarande förhandlar med två truster om en s.k. Managed Service lösning för cirka 1200 ambulanser. Bolaget har goda förhoppningar om att kunna avsluta dessa förhandlingar innan årets slut, även om inga säkra garantier för detta föreligger.

För att kunna möte de krav som NHS har ställt avseende leverans och support har Ortivus förstärkt organisationen och därmed ökat sina kostnader väsentligt. Enligt de ursprungliga planerna skulle dessa kostnadsökningar mötas av intäkter kopplade till en relativt snabb implementering. I dagsläget är processen försenad och skulle ytterligare förseningar uppstå kan kassasituationen komma att bli ansträngd för Ortivus.

Bolaget har sedan tidigare ett lånelöfte om maximalt 25 MSEK från Ponderus Invest (representerat av Peter Edwall), vilket löper fram till 2013-12-31. Vid eventuellt infriande av lånet kommer räntan att uppgå till motsvarande STIBOR 180d + 5 % med i övrigt marknadsmässiga villkor.  Hittills har lånet inte utnyttjats.

Mot ovanstående bakgrund och i syfte att säkerställa bolagets likviditet inför detta omfattande projekt har styrelsen och VD per idag träffat en överenskommelse med Ponderus Invest AB om en förlängning av det tidigare utfärdade lånelöftet. Lånelöftet förlängs till 2014-09-30 på samma villkor som tidigare.

             
           

För ytterligare information kontakta:

Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012,

www.ortivus.com
Ortivus AB (publ)

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.
Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 20 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.


Posted

in

by

Tags: