Växande marknad för kliniska beslutsstödssystem

FÖRSTA KVARTALET 2013

  • Omsättningen för första kvartalet uppgick till 10,0 (8,7) MSEK
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -1,8 (-3,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-3,0) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 (-0,9) MSEK
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,15)

VD har ordet

Ortivus fortsätter att fokusera på kliniska beslutsstödssystem till den prehospitala vården och till akutvården. MobiMed Smart har etablerat sig som nästa generations beslutsstödsystem för ambulanssjukvården och nu tar vi steget in på akutmottagningarna med introduktionen av MobiMed Emergency. Leveranserna av MobiMed Smart fortsätter i Sverige och UK och det pågår flera större upphandlingar som väntas avslutas under 2013. Efterfrågan på övervakningssystem för kardiologiavdelningar har ökat, vilket kan öppna för nya CoroNetaffärer.

Omsättningen förbättrades med 15 % och resultatet med 40 % i första kvartalet 2013 jämfört med samma period 2012. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10.0 (8.7) MSEK och rörelseresultatet till -1.8 (-3.1) MSEK. Bruttomarginalerna har förbättrats och kostnaderna har balanserats, vilket positivt påverkar bolagets utveckling. Som tidigare påpekats präglas vår marknad av allt större och allt mer resurskrävande projekt, vilket kan ge relativt stora förändringar i såväl intäkter som resultat under enskilda kvartal.

Akutmottagningarna är en flaskhals som har stor påverkan på både effektiviteten, kvaliteten och det medicinska resultatet i vården som helhet. För de flesta kritiska patienttillstånd är det avgörande att rätt behandling sätts in tidigt. Skillnaden mellan sen och/eller fel behandling kan vara monumental i både ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Det är således mycket viktigt att de första diagnoserna och åtgärderna blir rätt och sker så snabbt som möjligt. För att lyckas möta dessa svåra behov behöver framför allt ambulans-och akutvård tillgång till avancerade beslutsstöd.

Vi ser en växande marknad för kliniska beslutsstödssystem. Tidiga kliniska beslut, väl dokumenterade processer och snabb återföring av vunna erfarenheter kommer att rädda liv, höja vårdkvaliteten och öka effektiviteten i vården. Det pågår en aktiv debatt om hur man ska komma tillrätta med föråldrade och ineffektiva IT-system i vården. Produktiviteten är låg och kostnaderna skjuter i höjden. Mycket talar för att man nu kommit till insikt om både de verkliga behoven och det värde som ligger i väl fungerande och integrerade systemlösningar.

Ortivus erbjuder lösningar som kan bidra till både ökad effektivitet och sänkta kostnader inom såväl ambulanssjukvård som akutsjukvård och MobiMed Smart och MobiMed Emergency har funktionalitet och konkurrensförmåga som ger stöd för Ortivus fortsatta utveckling.

CEO Carl Ekvall
Danderyd den 30 april 2013

För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com
Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post jeanette.elm(at)ortivus.com
Besök även www.ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 30 april 2013.


Posted

in

by

Tags: