Pressmeddelanden

Ortivus AB har genomgått en omfattande förändring de senaste åren i syfte att renodla verksamheten
Läs mer
Fortsatt kärv och avvaktande marknad
Läs mer
Västra Götalandsregionen har för att öka kvaliteten på hjärtsjukvården i regionen valt att upphandla IT-systemet
Läs mer
Ortivus AB (publ) höll under tisdagen den 31 maj 2011 extra bolagsstämma varvid följande beslut
Läs mer
Styrelsen i Ortivus AB (publ) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå
Läs mer
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 4 maj 2011 i Stockholm. Här
Läs mer
Stark tillväxt i kvartalet
Läs mer
Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter.Valberedningen föreslår omval
Läs mer
Fortsatt tillväxtNettoomsättningen under kvartalet uppgick till 18,7 (19,4) MSEK och för året till 47,7 (37,7)
Läs mer
Ortivus bokslutskommuniké för 2010 flyttas från det tidigare kommunicerade datumet 18 februari 2011 till måndagen
Läs mer
Ortivus har vunnit en upphandling av patientövervakningsutrustning till kardiologiavdelningarna samt akutvårdscentralen vid Södra Älvsborgs Sjukhus
Läs mer
Läkare på Karolinska Universitetssjukhuset kan nu använda trådlös teknik vid FFR-mätning för att avgöra vilken
Läs mer

Prenumerera på finansiell information