South Western Ambulance Servíce NHS Foundation Trust (SWASFT) UK har för att öka kvaliteten på ambulanssjukvården i regionen valt att upphandla Ortivus nya plattform för beslutsstöd och monitorering, MobiMed Smart, till sina ca 200 ambulanser, med ett totalt kontraktsvärde på ca 30 MSEK.

Den nya produkten MobiMed Smart är byggd med öppen arkitektur, och innehåller avancerade beslutsstödsfunktioner så som triagering, dynamisk journal och plug-in möjligheter. SWASFT har tecknat en order som främst tillgodoser behovet av kraftfull vitalmonitorering, prehospital EKG-hantering och telemedicin. Lösningen levereras på Ortivus nya modulära plattform, MobiMed Smart, vilket ger stora möjligheter till framtida utbyggnad av funktionalitet inom samma kvalitetssäkrade ramverk. Affären omfattar installation på ca 200 ambulanser under drygt två år till ett värde av ca 30 MSEK.

Det finns ett ökande behov och intresse från vårdgivare för beslutsstöd som kan anpassas till verksamhetens förutsättningar, samt integreras med befintliga system och hårdvaror. Utöver detta finns ett fortsatt behov av pre-hospital monitorering. Mot den bakgrunden har Ortivus under de senaste åren investerat betydande resurser i en ny och modernare produktplattform, byggd med öppen arkitektur, och med mer avancerade beslutsstödsfunktioner.

Affären med SWASFT bekräftar detta behov och installationen på 200 ambulanser under de kommande två åren utgör dels en viktig milstolpe i denna satsning och dels en genombrottsorder på nya plattformen MobiMed Smart i UK.

Arbetet med utvecklingen av den nya lösningen har följts med intresse från ett antal existerande kunder och det finns goda förhoppningar om nya affärer och nya leveranser under 2012. Den totala listan över möjliga affärer är längre och mer kvalificerad än på många år.

För ytterligare information kontakta:

Carl Ekvall, VD, tel. +46 (0)703 832 012

eller se www.ortivus.com

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 25 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.


Posted

in

by

Tags: