MobiMed – ett system att lita på

MobiMed – ett system att lita på

Tidigare i år besökte vi ambulansen i Region Norrbotten för att lära oss mer om deras dagliga verksamhet. Region Norrbotten är Sveriges nordligaste och största region som täcker en fjärdedel av Sveriges totala yta. Med sin varierade miljö med skärgård, höga berg, stora skogar och myrmarker, står ambulanssjukvården i Norrbotten ständigt inför nya utmaningar.

Ambulanshelikoptern i regionen arbetar idag som en mobil intensivvårdsavdelning med samma vårdnivå som intensivvården på sjukhuset. Detta är avgörande vid långdistansflygning och upphämtning på platser som är svåra att nå. Det dagliga livet i ambulanssjukvården är otroligt varierat men uppdraget är alltid att ge patienten bästa möjliga vård. Att kunna dela patientinformation och kommunicera i realtid genom hela vårdkedjan är avgörande för en effektiv och säker sjukvård.

Region Norrbotten har använt MobiMed Monitor under många år och vi är stolta över att kunna stötta dem i deras arbete. I nära samarbete med våra kunder har vi kontinuerligt utvecklat och förbättrat våra produkter, vilket har resulterat i lösningar som fungerar till 100%. MobiMed är ett system att lita på – så att sjukvårdare och läkare istället kan fokusera på att leverera högkvalitativ vård.

Hoppas att ni tycker om filmen – och tack till alla medverkande från Region Norrbotten!