OMNII, som är baserad på MobiMed ePR, stöttar nu den prehospitala vården i Singapore

Ortivus har sedan 2019 arbetat tillsammans med ST Engineering för att anpassa MobiMed till Singapores prehospitala vård. Lösningen har nu lanserats och sjukvårdare i Singapore kan dela vitala parametrar i realtid!

I Singapore har en ny digital plattform lanserats som gör det möjligt för ambulanssjukvårdare att dela patienters vitala parametrar genom hela vårdkedjan i realtid, vilket förbättrar patientens chanser att överleva.

Plattformen, som kallas Operational Medical Networks Informatics Integrator (OMNII), har utvecklats under ett samarbete mellan Ortivus och ST Engineering och är baserad på Ortivus MobiMed ePR. OMNII används nu av aktörer i Singapores prehospitala vård, så som Singapore Civil Defense Force (SCDF).

När en ambulans skickas kan OMNII användas för att se patienthistorik redan innan ambulansen når incidentplatsen. På plats kan sjukvårdare på ett säkert sätt dela vitala parametrar, patientinformation samt foto och annan multimedia till hela vårdkedjan. OMNII fungerar också som ett beslutsstöd som tillsammans med direktkommunikation med specialister hjälper ambulanssjukvårdare att bedöma och behandla patienten. När en patient har blivit triagerad som ”kritisk” kommer sjukhusets akutmottagning att motta ett beredskapslarm. De kan sedan granska uppdaterad patientinformation i realtid och på så sätt förutse vilka resurser som kommer att behövas samt göra nödvändiga åtgärder redan innan ambulansen kommer. OMNII stöder kommunikation och informationsutbyte och på så sätt kan vården bli både tryggare och mer effektiv.

Läs mer om OMNII här!

År 2019 tecknade Ortivus och ST Engineering ett avtal avseende leverans av Ortivus MobiMed och dess teknologi till Singapores akutsjukvård. Samarbetet resulterade i OMNII som skiljer sig något från MobiMed med ett eget användargränssnitt. Programmet används även på en Android plattform och hanterar fyra olika språk simultant.