Ortivus MobiMed räddar liv i Stormarn, Tyskland

Det tyska sjukhuset Amalie-Sieveking Krankenhaus i den norra delen av Hamburg-regionen, och som ingår i Albertinen gruppen, har tillsammans med ambulans-organisationen i Stormarn ingått avtal med Ortivus om att köpa det pre-hospitala telemedicin, beslutsstöds- och dokumentationssystemet MobiMed. Köpet innebär den första kommersiella installationen av MobiMed på den tyska marknaden.

Ortivus MobiMed stödjer s.k. ”fast track” behandlingsprocesser som reducerar tiden till adekvat behandling signifikant. Eftersom MobiMed möjliggör utbyte av patient-information mellan ambulanspersonalen och medicinsk expertis på sjukhuset redan under intransporten kan ett beslut om direktintagning till operation eller CT-undersökning tas redan under transporten. Den tidsbesparing till behandling som uppnås är mycket betydelsefull för patienter med t.ex. akut hjärtinfarkt eller stroke. Överföringen av data, såsom12-kanals EKG, och andra dokumenterade observationer hjälper sjukhuset att förbereda mottagandet och riskbedöma patienten redan innan ankomst.

“Vi är stolta över att kunna introducera denna lösning och erbjuda invånarna i Stormarn och vårt stadsområde en unik beredskap vad avser högkvalitativ akutsjukvård. Detta är början på en ny vårdmodell där ambulansorganisationen är en integrerad del av sjukhusets expertkunskap. “Vi förväntar oss nu att kunna erbjuda en mer korrekt behandling till varje enskild individ” säger Ralf Pinnau, VD vid Amalie Sieveking-Krankenhaus.

“Vår vision är att patienten skall få snabb och korrekt behandling när och var de än behöver den. Ortivus är den ledande leverantören av en teknologi som erbjuder signifikant ökad effektivitet till hela sjukvårdssystemet, och vi är övertygade om att införandet av MobiMed i Hamburg området kommer att leda till avsevärda fördelar” säger Jan B Andersson, VD Ortivus.

MobiMed kommer att driftsättas i fyra ambulanser under det första kvartalet 2009.

Bakgrund
Antalet patienter med kardiovaskulära sjukdomar fortsätter att öka i befolkningen. Det är konstaterat att ett snabbt omhändertagande och korrekt behandling vid akuta sjukdomstillstånd är en avgörande faktor för överlevnad och behandlingsutfall. Erfarenheter från Sverige visar att en tidig pre-hospital identifiering kombinerat med “fast-track” processer, såsom direktintagning till angiografilab och PCI-behandling, har förkortat tiden till intervention med 30 minuter hos patienter med myokardiell ischemi.

På hämtplats och under transporten förser MobiMed kontinuerligt sjukhuset med information om patienten. Baserat på registrerade vitaldata samt observationer och behandlingar insamlade via den integrerade patientjournalen kan medicinsk expertis på sjukhuset stödja ambulanspersonalen i dess arbete och samtidigt förbereda en korrekt och snabb behandling. Detta leder till ett förbättrat vårdresultat såväl som ökad effektivitet.