2008-05-14 Ortivus AB och Schiller AG samarbetar inom ambulanssjukvård; lanserar unik produktkombination och marknadssamarbete

Det finns inom EMS-området idag ett konstant växande behov av informations- och kommunikationslösningar inklusive telemedicin, dokumentation såsom ambulansjournal, och annan informationshantering. Ortivus MobiMed är idag en av de mest heltäckande lösningarna för att hantera dessa behov. Utöver detta behöver ambulanspersonal också kvalificerade möjligheter till övervakning och defibrillering; funktioner som måste uppfyllas utan att samtidigt addera mer utrustningsvikt än nödvändigt exempelvis i samband med ett uppdrag utanför ambulansen.

Tack vare det nya trådlösa Bluetooth®-gränssnittet kan Argus Pro Life Care i realtid löpande skicka vitaldata till MobiMeds ambulansenhet. Denna utgörs av en s.k. ”tablet PC” som analyserar, presenterar och skickar vitaldata tillsammans med annan information, såsom ambulansjournal, till utvalt sjukhus i MobiMed- nätverket. Argus Pro Life Care blir därmed en helt integrerad del i MobiMed.

För att på bästa sätt nå ut till marknaden med det kombinerade produkterbjudandet har Ortivus och Schiller ingått ett samarbetsavtal kring marknadsföring. I avtalet har parterna enats om att marknadsföra respektive produkt och tillvarata de marknadsmässiga möjligheter som öppnas genom gränssnittet.

-Den produktkombination som nu blir möjlig innebär ett paradigmskifte inom EMS-området. Vi kombinerar två redan mycket starka produkter till en helhetslösning där alla delar samverkar i ett system. Bifasisk defibrillation och extern pacing, övervakning, regelbunden överföring av vitaldata, ambulansjournal och annan informationshantering, allt till en total vikt under 4,5 kilo, är verkligen en mycket attraktiv lösning. I kombination med det marknadsföringsavtal vi nu tecknat kommer vi att kunna adressera marknaden mer effektivt men även nå nya marknader och kunder, säger Johan Folkunger, Marknads- och Försäljningschef på Ortivus AB

-Baserat på detta gränssnitt kan vi nu erbjuda en komplett akutvårdskedja med en sömlös integration av innovativa produkter som innebär väsentliga fördelar för våra kunder, säger Dominik Doppler, Marknads och Affärsutvecklingschef på Schiller AG.

För ytterligare information:
Johan Folkunger, Marknads- och Försäljningschef, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 00, mobil 070-250 4574, e-post förnamn.efternamn@ortivus.com