2008-05-29 Ny VD och vice VD i Ortivus AB

Jan B Andersson har utsetts till ny VD för Ortivus AB. Jan B Andersson kommer närmast från posten som chef för TietoEnators skandinaviska Healthcare-verksamhet. Jan B Andersson har lång erfarenhet från svensk och internationell verksamhet inom främst IT och Healthcare, och har verkat i såväl större som mindre organisationer. Tillträde kommer att ske under hösten.

Samtidigt har Bengt Arne Sjöqvist utsetts till vice VD för Ortivus AB med särskilt fokus på affärsutveckling, partnersamarbeten och kunderbjudanden. Bengt Arne Sjöqvist är för närvarande tillförordnad VD i bolaget och har lång kommersiell och teknisk erfarenhet inom Ortivus affärsområden. Bengt Arne Sjöqvist innehar dessutom en adjungerad professur inom Healthcare Informatics på Chalmers Tekniska Högskola.

För ytterligare information:
Jon Risfelt, Styrelseordförande Ortivus, tel. 073-434 33 32, e-post förnamn@efternamn.se