Valberedningen har beslutat att föreslå Anna-Carin Strandberg till ny styrelseordförande i Ortivus AB vid årsstämman den 8 maj 2024. Bakgrunden är att nuvarande styrelseordförande Anders Paulsson meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval.

Anders Paulsson, Ortivus styrelseordförande sedan 2019, har meddelat att han till följd av personliga skäl inte står till förfogande för omval vid bolagets årsstämma den 8 maj, 2024. Bolagets valberedning har därmed beslutat att föreslå nuvarande ledamot, Anna-Carin Strandberg, till ny ordförande för Ortivus styrelse.
 
”Anna-Carin Strandberg valdes in i styrelsen vid årsstämman 2023 och vår bedömning är att hon besitter den kompetens och erfarenhet som erfordras för att ta över ordförandeposten efter Anders Paulsson. Vi vill tacka Anders för hans väsentliga bidrag under hans tid på Ortivus.” Säger valberedningens ordförande Konstantin Papaxanthis


Posted

in

by

Tags: