Ett år präglat av utmaningar, nya affärer och partnerskap.

Ortivus årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com under avsnittet Investerare – Finansiella Rapporter.

År 2023 blev ett tufft år för Ortivus med en minskad omsättning som till stor del kan härledas till två faktorer; den kriminella cyberattacken mot den underleverantör som driftar Ortivus journalsystem i Storbritannien och en avsevärd brist på elektronikkomponenter. Året innehöll dock även flera glädjeämnen i form av nya kontrakt, partnerskap och inte minst MDR-godkännande för våra medicintekniska lösningar.

Omsättningen 2023 uppgick till 84,7 MSEK, en minskning med 19 % (20,4 MSEK) jämfört med föregående år. Justerat resultat efter skatt för helåret uppgick till -11,7 MSEK efter avdrag av jämförelsestörande poster om 6,5 MSEK. De jämförelsestörande posterna rör framförallt omstruktureringskostnader, kostnader direkt relaterade till cyberattacken i Storbritannien samt en lägre andel färdigställda installationsprojekt.

Under året har en positiv utveckling skett på produktsidan där Ortivus produktportfölj har vuxit väsentligt med lösningarna MobiMed FleetCtrl och MobiMed enRoute samt en applikation för hantering av kontrollerade läkemedel.


Posted

in

by

Tags: