MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida hälso- och sjukvården. MobiMed anpassad för primärvården kommer att installeras på hälsocentralen i Funäsdalen och möjliggör till att skapa en obruten vårdkedja.

MobiMed kommer att användas för tagning av vitalparametrar och realtidskommunikation till specialister på hjärtintensiven för konsultation och bedömningar. Vidare kommer även MobiMed-lösningen att vara mobil för medtagande av vårdteam till patienters hem för bedömningar samt för att kunna påbörja behandlingar i väntan på ambulans.

I många avseenden ligger Region Jämtland-Härjedalen i framkant gällande implementering av framtidens vård med hjälp av modern teknik, och har sedan 2017 etablerat E-hälsocentrum. Detta initiativ är ett samarbetsprojekt mellan landstinget och industrin för att testa och tillsammans utveckla nya innovativa lösningar för att forma framtidens vård. MobiMed blir nu en del av denna satsning.

MobiMed bygger på beprövad medicinteknik som använts inom den prehospitala vården under många år. Ortivus som utvecklar Mobimed har lång erfarenhet, kunskap och en stor installerad bas och kommer att fortsätta att bredda sitt produkterbjudande då det finns ett stort behov av denna teknik till nya vårdområden och målgrupper såsom hemsjukvården, vård- och hälsocentraler, äldreboenden samt mobila läkarteam.

Sedan tidigare har Landstinget i Kalmar län (Borgholmsmodellen) och Region Örebro valt MobiMed för hemsjukvård och hälsocentraler och det finns ett stort intresse från ytterligare ett flertal regioner.

Ortivus ser med stor spänning på denna utveckling vilket innebär att vi kan nyttja och överföra trettio års erfarenhet från den ambulanssjukvården till den svenska primärvården. Detta är ett segment med stor potential och som är en del av samhällsutvecklingen i att förbättra vårdeffektiviteten och höja patientsäkerheten. Vi är stolta över att vi kan vara delaktiga i utvecklingen och samordningen av vården i Sverige.

Vid frågor, kontakta:

Elias Obaid, Kund- och försäljningschef, telefon: 0706 501 570, email: elias.obaid@ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15:00 den 13 februari 2019.


Posted

in

by

Tags: