Ortivus ingår avtal med huvudägare avseende en kreditram om 8 MSEK

För att förstärka bolagets likvida situation har Ortivus beslutat att ingå avtal med Ponderus Invest angående en kreditram om 8 MSEK.

Till följd av förlängda upphandlingar samt försenade leveranser och kundbetalningar har beslut fattats att stärka Ortivus likviditet. Kontrakt har därför idag signerats mellan Ortivus och bolagets huvudägare Ponderus Invest avseende en kreditram om 8 MSEK. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.