Som tidigare rapporterats tilldelades Ortivus den, 12 juni 2023, ett kontrakt för leverans av MobiMed Life defibrillatorer till Region Kronobergs ambulans- och sjukhusverksamhet. Kontraktet har nu signerats av båda parter. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i ytterligare 1+1 år. Värdet av leveransen bedöms vara 4,9 MSEK för de två första åren.

Vi är glada att kunna meddela att kontrakt har tecknats mellan Ortivus och Region Kronoberg avseende leverans av MobiMed Life defibrillatorer till regionens prehospitala vård och sjukhusvård. Regionen, som är bolagets kund sedan många år, använder idag MobiMed Monitor för prehospital patientmonitorering och MobiMed ePR, elektronisk patientjournal.
 
"Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Ortivus samt implementeringen av MobiMed Life defibrillatorer i Region Kronobergs sjukvård. Vi använder sedan tidigare MobiMed Monitor och MobiMed ePR i vår dagliga ambulansverksamhet. Genom integrationen av MobiMed Life kan vi nu skapa ännu bättre arbetsflöden." – Säger Richard Andersson, IT-ansvarig för Ambulansverksamheten Region Kronoberg

”Att vi återigen får förtroendet från Region Kronoberg, som varit Ortivus kund under en mycket lång tid, tyder på goda relationer och en stor kundnöjdhet. Vi ser fram emot denna leverans av MobiMed Life samt ett fortsatt gott samarbete för förbättrad patientsäkerhet.” Säger Stefan Ekblom, Sales Manager Nordic på Ortivus
 


Posted

in

by

Tags: