Ortivus tilldelades den 28 november 2022 ett kontrakt för leverans av MobiMed ePR och MobiMed enRoute till Region Jönköpings läns ambulansverksamhet. Kontraktet har nu signerats av båda parter. Kontraktslängden är 5 år med möjlig förlängning i ytterligare 5 år. Värdet av leveransen är 4,2 MSEK för första avtalsperioden och ytterligare 4,2 MSEK vid eventuell avtalsförlängning.

Vi är glada att kunna meddela att kontrakt har tecknats mellan Ortivus och Region Jönköpings län avseende leverans av MobiMed till regionens samtliga ambulansfordon. Tilldelningen, som ägde rum den 28 november 2022 överprövades av en konkurrerande leverantör. Förvaltningsrätten valde den 24 april att avslå överprövningen mot Region Jönköpings län. Konkurrerade företag valde då att ta ärendet vidare till nästa instans vilket är kammarrätten, men då kammarrätten ej beviljat prövningstillstånd har kontrakt nu kunnat signerats.

Ortivus levererar idag MobiMed till 16 utav Sveriges 21 regioner och Region Jönköpings län använder sedan tidigare MobiMed Monitor och MobiMed Life. Detta kontrakt avser MobiMed ePR, elektronisk patientjournal samt MobiMed enRoute för ärendehantering och navigation. Regionen kommer nu, bortsett från MobiMed FleetCtrl att använda Ortivus samtliga lösningar i sin prehospitala vård.
 
”Ambulanssjukvården i Region Jönköpings län har nu avtalat med Ortivus som ny leverantör av prehospital ambulansjournal vilket vi är mycket glada för. Vi ser fram emot det fortsatt goda samarbetet och att starta en implementationsprocess under hösten 2023.” Säger Rickard Joneman, Biträdande verksamhetschef, Ambulanssjukvården Region Jönköpings län

”Vi är mycket glada att kontrakt äntligen kunnat undertecknas och att vi nu kan påbörja arbetet med att leverera marknadens bästa helhetslösning till Region Jönköpings läns ambulansverksamhet. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med regionen, som blir en av de första att implementera vår nya navigations- och ärendehanteringslösning: MobiMed enRoute” Säger Elias Obaid, Global Försäljningschef, Ortivus.


Posted

in

by

Tags: