Ortivus breddar produktutbudet med ytterligare applikationer.

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2023

 • Ortivus tilldelas ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Kronobergs ambulans- och sjukhusverksamhet. Kontraktet avser leverans av Ortivus lösning MobiMed Life, halvautomatiska och manuella defibrillatorer. Värdet av leveransen bedöms vara 4,9 MSEK och kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 1+1 år.
 • Ortivus kvalificeras för NHS ramavtal gällande MobiMed Life, vilket skapar nya möjligheter i Storbritannien.
 • Ortivus produktsortiment breddas ytterligare genom en inkråmsaffär av fordonskontrollsystemet FleetCtrl som tillsammans med Ortivus övriga lösningar utgör en konkurrenskraftig totallösning för framtidens sjukvård.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus tecknar kontrakt för leverans av MobiMed ePR och MobiMed enRoute till Region Jönköpings läns ambulansverksamhet. Kontraktslängden är 5 år med möjlig förlängning i ytterligare 5 år. Värdet av leveransen är 4,2 MSEK för första avtalsperioden och ytterligare 4,2 MSEK vid eventuell avtalsförlängning.
 • En underleverantör som sköter datadriften av MobiMed ePR utsätts för en kriminell cyberattack där några av bolaget brittiska kunder berörs. Systemet isoleras och applikationen blir otillgänglig under en period.
 • Ortivus ingår ett avtal om en kreditram på 8.0 MSEK med bolagets huvudägare Ponderus Invest för att förstärka bolagets likvida situation på grund av förlängda upphandlingar, försenade leveranser och kundbetalningar.

April – juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,7 (26,4) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 37 % (57 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,8 (3,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,11 (0,08) SEK.
 • Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till -4,3 (8,9) MSEK.

Januari – juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,7 (51,0) MSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 43 % (53 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,6 (5,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (0,12) SEK.
 • Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till -2,8 (0,8) MSEK.
apr-jun 2023 apr-jun 2022 jan-jun 2023 jan-jun 2022 jan-dec 2022
Nettoomsättning (MSEK) 20,7 26,4 48,7 51,0 104,5
Bruttomarginal (%) 37 % 57 % 43 % 53 % 47 %
Rörelseresultat (MSEK) -4,7 3,5 -4,2 5,5 5,8
Rörelsemarginal (%) -23 % 13 % -9 % 11 % 6 %
EBITDA (MSEK) -3,5 4,4 -2,0 6,8 10,2

Posted

in

by

Tags: