Northern Ireland Ambulance Service väljer att uppgradera sitt MobiMed-system med ny hårdvara

Ortivus är glada att meddela att Northern Ireland Ambulance Service (NIAS) har valt att uppgradera sin installation av MobiMed ePR, elektronisk patientjournal, med ny modern hårdvara. Värdet för den nya ordern bedöms vara 3,1 MSEK.

Northern Ireland Ambulance Service (NIAS), som varit Ortivus kund sedan 2019, använder MobiMed ePR i sin dagliga verksamhet och i sina cirka trehundra ambulanser. Trusten har nu valt att tilldela Ortivus ett nytt kontrakt avseende uppgraderad hårdvara till sitt befintliga patientjournalsystem. Kontraktet gäller Panasonic TOUGHGBOOK datorer av modellen G2 till en stor del av sina NIAS ambulansfordon.
 
”Att NIAS väljer att investera i sin MobiMed-lösning genom att uppgradera till ny och modern hårdvara är mycket positivt. Nu får kunden den senaste surfplattan från Panasonic Toughbook, en modell som är robust och väl anpassad för ambulanspersonalens arbete ute i fält” – Säger Elias Obaid, Global säljchef, Ortivus

Kontraktet signeras tidigast efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.