Kontrakt avseende leverans av MobiMed till Region Jämtland Härjedalen har nu undertecknats

Ortivus tilldelades den 6 september 2023 ett kontrakt för leverans av MobiMed enRoute till Region Jämtland Härjedalens ambulansverksamhet. Kontraktet har nu signerats av båda parter. Värdet av leveransen bedöms vara 2,5 MSEK och kontraktslängden är 8 år.

Vi är glada att kunna meddela att kontrakt har tecknats mellan Ortivus och Region Jämtland Härjedalen avseende leverans av MobiMed enRoute till regionens samtliga ambulansfordon. MobiMed enRoute är Ortivus nylanserade lösning för navigation, ärendehantering och prehospital sjukvårdsledning.

Region Jämtland Härjedalen har varit bolagets kund under många år och använder sedan tidigare MobiMed Monitor, MobiMed ePR och MobiMed FleetCtrl. Tillsammans med MobiMed enRoute skapas nu en integrerad och konkurrenskraftig totallösning som kommer att stärka regionens prehospitala vård.
 
Kontraktet avser främst löpande mjukvarulicenser, men även hårdvara, integrationer till befintliga system och användarutbildning. Implementeringen förväntas starta under hösten 2023.
 
”Region Jämtland Härjedalen blir en de första att implementera vår nylanserade lösning MobiMed enRoute i sin prehospitala vård. Vi är mycket glada för regionens fortsatta förtroende och ser fram emot att leverera toppmodern utrustning för ökad patientsäkerhet och effektivitet.” Säger Elias Obaid, Global Försäljningschef, Ortivus.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.