Ortivus har tilldelats ett kontrakt för leverans av utrustning till Region Sörmlands ambulansverksamhet. Kontraktet gäller leverans av Ortivus lösningar MobiMed Monitor för patientmonitorering och MobiMed Life, externa defibrillatorer, till regionens ambulansfordon. Värdet av leveransen bedöms vara 10.0 MSEK. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i 1+1 år.

Ortivus levererar idag MobiMed till 16 utav Sveriges 21 regioner. Region Sörmland, som sedan tidigare använd MobiMed i sina flerbårsambulanser, väljer nu att tilldela Ortivus kontrakt avseende leverans av ny utrustning till sin prehospitala vård. Kontraktet avser MobiMed Monitor, hård- och mjukvara samt telemedicinlösning och integrationer. Leveransen innefattar även externa defibrillatorer från Bexen Cardio, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, UK och Irland.
 
”Vi är oerhört glada att Region Sörmland valt att tilldela Ortivus detta kontrakt och att regionen väljer att utöka sin befintliga installation av MobiMed. Tilldelningen visar än en gång prov på att våra lösningar ligger helt i linje med den moderna ambulanssjukvårdens behov.” Säger Stefan Ekblom, nordisk säljchef på Ortivus
 
Kontraktet signeras efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.


Posted

in

by

Tags: