Region Örebro län väljer att testa MobiMed Monitorering som ett verktyg för primärvården för att förenkla diagnostik och kommunikation mellan ambulanssjukvården och de mobila primärvårdsteamen. Beställningen omfattar en MobiMed-enhet.

"Detta ger regionen möjlighet att utföra vårdinsatserna på rätt vårdnivå och på så vis minska antalet ambulanstransporter och besök på regionens akutkliniker. Beställningen är betydelsefull för Ortivus då det tydligt visar på samhällsnyttan med MobiMed inom primärvården, ett nytt marknadssegment som vi arbetar med att utveckla. Vi ser redan nu ett intresse från fler landsting att komma igång med MobiMed i primärvården."


Posted

in

by

Tags: