Region Örebro läns patientjournalsystem MobiMed från Ortivus är färdiglevererat och övergår i förvaltning. Integration och verksamhetsanpassningar har följt tidplanen och gett Region Örebro län ett journalsystem för ambulanssjukvården.

Leveransen har omfattat hårdvara och mjukvara för regionens 23 ambulanser. Kontraktet löper i fem år med en möjlighet för regionen att förlänga årsvis i max fem år till. Upphandlingens totala värde, som tidigare meddelats, uppgår till 6,8 MSEK.

"Vi är glada och stolta över att ha levererat vår MobiMed-lösning som är den ledande lösningen för ambulans- och akutsjukvården. Systemet är nu integrerat med Region Örebro läns övriga system och anpassat efter kundens specifika krav. Genom att välja MobiMed från Ortivus får ambulanssjukvården tillgång till nödvändig klinisk information, ett sofistikerat beslutsstöd och en smidig journalföring. MobiMed systemet är ett utmärkt verktyg för fortsatt verksamhetsutveckling".


Posted

in

by

Tags: