Styrelseordförande Erik Hedlund avgår från styrelsen i Ortivus AB (publ)

Ortivus nuvarande styrelseordförande Erik Hedlund har meddelat att han på egen begäran avgår som ledamot och styrelseordförande i Ortivus AB och har som grund för sitt beslut angivit att han och bolagets huvudägare Ponderus Invest AB har olika uppfattningar om bolagets framtida strategi.

Till ny styrelseordförande har utsetts Nils Bernhard, som är styrelseledamot sedan 2016. Ortivus valberedning kommer inom ramen för sitt uppdrag att lämna förslag till ordförande senast i samband med kommande årsstämma 2018. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.